Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 4464/BTNMT-TCMT 2017 rà soát tình hình thực hiện Nghị định 69/2010/NĐ-CP

Số hiệu: 4464/BTNMT-TCMT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Võ Tuấn Nhân
Ngày ban hành: 28/08/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4464/BTNMT-TCMT
V/v rà soát tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 69/2010/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hin Luật Đa dạng sinh học năm 2008 và Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học, ngày 21 tháng 6 năm 2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 69/2010/NĐ-CP về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đi gen (sau đây gọi là Nghđịnh số 69/2010/NĐ-CP). Trải qua 7 năm triển khai thực hiện, Nghị định số 69/2010/NĐ-CP đã và đang phát huy hiệu quả trong việc quản lý an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen tại Việt Nam.

Ngày 12 tháng 02 năm 2014, Chính phủ đã ban hành Nghquyết số 10/NQ-CP về việc gia nhập Nghị đnh thư bổ sung Nagoya-Kuala Lumpur về nghĩa vụ pháp lý và bồi thường trong khuôn khổ Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học. Tại Nghị quyết số 10/NQ-CP, Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan nghiên cứu, nội luật hóa các quy định của Nghị định thư bổ sung Nagoya-Kuala Lumpur phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Bên cạnh đó, trong thời gian qua, công nghệ sinh học trên thế giới cũng như tại Việt Nam đã có những bước tiến phát triển đáng kể, do đó cần đánh giá, rà soát tổng thể các quy định về quản lý an toàn sinh học tại Việt Nam đphù hợp với yêu cầu quản lý trong thời gian ti.

Đthực hiện có hiệu quả việc rà soát tình hình triển khai thực hiện và đề xuất điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi Nghị định số 69/2010/NĐ-CP, Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị quý Cơ quan tổ chức việc rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị định số 69/2010/NĐ-CP, làm rõ các thuận lợi, khó khăn vướng mc trong quá trình thực hiện, đề xuất các vấn đề chưa phù hợp cần nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung. Báo cáo về các nội dung trên đề nghị gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 01 tháng 11 năm 2017 để tổng hợp.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Lưu: VT.TCMT, T.70.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Võ Tuấn Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4464/BTNMT-TCMT ngày 28/08/2017 về rà soát tình hình thực hiện Nghị định 69/2010/NĐ-CP do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.428

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!