Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4373/BYT-VPB6 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Viết Tiến
Ngày ban hành: 31/07/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4373/BYT-VPB6
V/v trả lời phản ánh kiến nghị của người dân trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty sản xuất phanh Nissin Việt Nam

Bộ Y tế nhận được Công văn 2369/VPCP-ĐMDN ngày 26 tháng 3 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Công ty Sản xuất phanh Nissin Việt Nam liên quan đến việc thực hiện Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Về vấn đề này, Bộ Y tế có ý kiến như sau:

1. Ngày 11/7/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 117/2007/NĐ-CP về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch. Phạm vi điều chỉnh của Nghị định quy định về các hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch theo hệ thống cấp nước tập trung hoàn chỉnh tại khu vực đô thị, khu vực nông thôn và các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, Tại Khoản 1, Điều 4 Nghị định 117 quy định Bộ Y tế ban hành quy chuẩn nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt (ăn uống, vệ sinh của con người).

Ngày 14/12/2018 Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 41/2018/TT-BYT về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt theo quy định tại Nghị định 117/2007/NĐ-CP. Vì vậy, Thông tư số 41/2018/TT-BYT chỉ áp dụng đối với nước sản xuất, cung cấp và tiêu thụ theo hệ thống cấp nước tập trung hoàn chỉnh tại khu đô thị, khu vực nông thôn và các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

2. Căn cứ vào các quy định nêu trên, nước do Công ty sản xuất phanh Nissin Việt Nam tự sản xuất và sử dụng trong nội bộ Công ty (dùng để tưới cây, cung cấp nước cho nhà vệ sinh tại Công ty) không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Nghị định số 117/2007/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 41/2018/TT-BYT của Bộ Y tế. Công ty không bắt buộc phải thực hiện việc thử nghiệm các thông số theo quy định tại Thông tư nêu trên.

Trên đây là ý kiến của Bộ Y tế gửi Công ty tham khảo, thực hiện theo quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ ĐMDN-VPCP; VCCI (để tổng hợp);
- Cục MTYT (để ph/hợp);
- Lưu: VT, VPB6.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4373/BYT-VPB6 ngày 31/07/2019 về quy chuẩn nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


419

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.59.38