Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 429/TTg-KTN tạm dừng nghĩa vụ hoàn trả diện tích đối với các phát hiện dầu khí, PSC lô 102&106 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 429/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 12/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 429/TTg-KTN
V/v tạm dừng nghĩa vụ hoàn trả diện tích đối với các phát hiện dầu khí, PSC lô 102&106

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (công văn số 1392/DKVN-HĐQT ngày 23 tháng 2 năm 2010); ý kiến của các Bộ: Công thương (công văn số 2199/BCT-NL ngày 05 tháng 3 năm 2010), Kế hoạch và Đầu tư (công văn 1408/BKH-KTCN ngày 08 tháng 3 năm 2010) về việc tạm dừng nghĩa vụ hoàn trả diện tích đối với các phát hiện dầu khí, Hợp đồng chia sản phẩm dầu khí lô 102&106, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Cho phép Công ty Petronas Carigali Oversea Sdn. Bhd., Người điều hành Hợp đồng chia sản phẩm dầu khí lô 102&106 được tạm dừng nghĩa vụ hoàn trả diện tích đối với các phát hiện dầu khí Hàm Rồng, Yên Tử và Thái Bình như tài liệu gửi kèm công văn nêu trên đến ngày 23 tháng 8 năm 2010.

- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam rút kinh nghiệm cần thực hiện sớm các thủ tục liên quan việc gia hạn, kéo dài thời kỳ tìm kiếm thăm dò dầu khí, tuân thủ các quy định nêu tại Nghị định số 115/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ./. 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: CT, KHĐT, TP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ: TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 429/TTg-KTN tạm dừng nghĩa vụ hoàn trả diện tích đối với các phát hiện dầu khí, PSC lô 102&106 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.093
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0