Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 42/VPCP-NC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 05/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/VPCP-NC
V/v khai thác khoáng sản (vàng) trái phép tại khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Vĩnh Phúc và Thái Nguyên

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tại văn bản số 4288/UBND-NN1 ngày 09 tháng 10 năm 2009, Bộ Nội vụ tại văn bản số 3690/BNV-CQĐP ngày 11 tháng 11 năm 2009, Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 4378/BTNMT-ĐCKS ngày 19 tháng 11 năm 2009, Bộ Công thương tại văn bản số 11440/BCT-CNNg ngày 12 tháng 11 năm 2009 và của UBND tỉnh Thái Nguyên tại văn bản số 1954/UBND-NC ngày 12 tháng 11 năm 2009 về tình trạng khai thác khoáng sản (vàng) trái phép tại khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Vĩnh Phúc và Thái Nguyên, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo đình chỉ ngay mọi hoạt động khai thác khoáng sản (vàng) trái phép tại khu vực giáp ranh giữa xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc và xã Thành Công, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

- Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân hai tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Nguyên xác định cụ thể mốc giới hành chính giữa hai tỉnh tại khu vực nói trên để làm căn cứ cho việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước và lập lại trật tự pháp luật trong khai thác khoáng sản tại địa phương; báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành và địa phương liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, PCN Kiều Đình Thụ, các Vụ: KTN, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NC (3), Thanh.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 42/VPCP-NC ngày 05/01/2010 về khai thác khoáng sản (vàng) trái phép tại khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Vĩnh Phúc và Thái Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.060

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.145.153
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!