Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4042/BNN-TCLN năm 2016 giải quyết vướng mắc trồng rừng thay thay thế của tỉnh Kon Tum do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 4042/BNN-TCLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hà Công Tuấn
Ngày ban hành: 19/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4042/BNN-TCLN
V/v gii quyết vướng mc trồng rừng thay thay thế của tỉnh Kon Tum

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: y ban nhân dân tỉnh Kon Tum

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) nhận được tờ trình số 45/TTr-UBND ngày 10/05/2016 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Kon Tum về việc ch trương về trng rừng thay thế diện tích chuyển đổi mục đích s dụng rừng sang mục đích khác trên đt rừng sản xuất, Bộ NN&PTNT có ý kiến như sau:

Để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trng rừng thay thế được giao ngay trong năm 2016, không để tồn đng Quỹ, s tiền đã thu để trồng rừng thay thế của các chủ dự án nộp, Bộ NN&PTNT đề nghị UBND tỉnh Kon Tum rà soát cụ thể quỹ đt cho quy hoạch cho phát triển rừng đặc dụng, phòng hộ, bảo đảm sử dụng số tiền thu từ các chủ dự án chuyển đi mục đích sử dụng rừng được sử dụng theo đúng quy định tại Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ, Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2013, Thông tư số 26/2015/TT-BNNPTNT ngày 29/7/2015 và các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời, có giải pháp lâu đài, toàn diện đối với diện tích đất trống được quy hoạch phát triển rừng phòng hộ, đặc dụng, kiên quyết thu hồi diện tích bị xâm canh, lấn chiếm trái pháp luật. Trường hợp không thể b trí đủ diện tích trồng rừng phòng hộ, đặc dụng thì UBND tỉnh xem xét quyết định việc sử dụng nguồn kinh phí thu từ các chủ dự án để hỗ trợ trồng rừng sản xuất trong năm 2016 theo quy định hiện hành ca Nhà nước.

Đề nghị UBND tỉnh Kon Tum triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưng Cao Đức Phát (đ báo o);
- S NN&PTNT tnh Kon Tum;
- Lưu: VT, TCLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Hà Công Tuấn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4042/BNN-TCLN năm 2016 giải quyết vướng mắc trồng rừng thay thay thế của tỉnh Kon Tum do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


285

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168