Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3731/BGDĐT-KHCNMT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bùi Văn Ga
Ngày ban hành: 24/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3731/BGDĐT-KHCNMT
V/v giới thiệu điển hình tiên tiến về môi trường giai đoạn 2011-2015

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
-
Các đại học, trường đại học, học viện và viện nghiên cứu trực thuộc Bộ.

Ngày 30 tháng 6 năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được công văn số 2635/BTNMT-TCMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương về việc giới thiệu điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường giai đoạn 2011-2015.

Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến về môi trường là sự kiện quan trng trong khuôn khổ Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ 4. Đây là hoạt động thiết thực, quan trọng được tổ chức định kỳ 5 năm/lần nhằm phát hiện, ghi nhận khen thưởng, tôn vinh, tuyên truyền các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động bảo vệ môi trường trên toàn quốc giai đoạn 2011-2015.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị tổ chức chỉ đạo triển khai nội dung công văn s 2635/BTNMT-TCMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (được gửi kèm theo).

Hồ sơ giới thiệu điển hình tiên tiến gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (TS. Nguyễn Kim Dung, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường), 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội; bản điện tử gửi theo địa chỉ: nkdung@moet.edu.vn trước ngày 25 tháng 8 năm 2015 để kịp thời thẩm định và tổng hợp gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trân trọng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, KHCNMT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3731/BGDĐT-KHCNMT ngày 24/07/2015 giới thiệu điển hình tiên tiến về môi trường giai đoạn 2011-2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.730

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.252