Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3279/VPCP-KTN về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển sản xuất muối của tỉnh Ninh Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3279/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 22/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3279/VPCP-KTN
V/v điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển sản xuất muối của tỉnh Ninh Thuận 

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 1155/BNN-CB ngày 29 tháng 4 năm 2009 về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển sản xuất muối của tỉnh Ninh Thuận, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

- Đồng ý điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển sản xuất muối đến năm 2010 và năm 2020 của tỉnh Ninh Thuận; bổ sung mở rộng diện tích đất làm muối công nghiệp của Dự án khu kinh tế muối công nghiệp và xuất khẩu Quán Thẻ như đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản nêu trên.

- Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận phê duyệt và thực hiện điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển sản xuất muối trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; hướng dẫn chủ đầu tư xây dựng bổ sung mở rộng Dự án khu kinh tế muối công nghiệp và xuất khẩu Quán Thẻ để phê duyệt theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: KH&ĐT, TN&MT, TC, CT;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng; các Vụ: KTTH, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3279/VPCP-KTN về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển sản xuất muối của tỉnh Ninh Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.120
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.13.175