Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3276/UBND-KT năm 2020 về tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức và kỹ năng về phòng chống thiên tai do thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 3276/UBND-KT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành: 21/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3276/UBND-KT
V/v tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức và kỹ năng về phòng chống thiên tai.

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành Thành phố;
- Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã.

Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được văn bản số 78/TWPCTT ngày 13/7/2020 của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai về việc tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức và kỹ năng về phòng chống thiên tai (có bản chụp kèm theo).

Về việc này, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

- Các sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền trong Kế hoạch phòng, chống thiên tai năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 1744/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Cơ quan thường trực của Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, các cơ quan báo, đài phát thanh - truyền hình trên địa bàn Thành phố nghiên cứu, biên tập, sử dụng các tài liệu tuyên truyền đã được Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tổng hợp và xây dựng; tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến mọi người dân đ nâng cao nhận thức và kỹ năng để chủ động phòng ngừa, ứng phó với các diễn biến của thiên tai./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban chỉ đạo TW về PCTT;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- PCT UBND Thành phố: Lê Hồng Sơn, Nguyễn Văn Sửu;
- Tổng cục Phòng, chống thiên tai;
- Báo: HNM, KT và ĐT, ANTĐ;
- Đài PT và TH Hà Nội;
- VPUB: CVP, PCVP V.T.Anh, KT, TKBT;
- Lưu: VT, KTGiang.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3276/UBND-KT ngày 21/07/2020 về tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức và kỹ năng về phòng chống thiên tai do thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


381

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.207.230.188