Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 325/BNN-TCLN xử lý xác hổ nuôi bị chết do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 325/BNN-TCLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hà Công Tuấn
Ngày ban hành: 28/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 325/BNN-TCLN
V/v xử lý xác hổ nuôi bị chết

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa

Phúc đáp văn bản số 2374/SNN&PTNT-CCKL ngày 11/12/2012 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa về việc xử lý 01 xác cá thể hổ nuôi bị chết, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Hổ (Panthera tigris) là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc Nhóm IB quy định tại Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; thuộc Phụ lục I CITES ban hành kèm theo Thông tư số 59/2010/TT-BNNPTNT ngày 19/10/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, theo đó Nhà nước cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại.

Tại điểm h Nghị quyết 12.5 (Rev. CoP 15) về bảo tồn, buôn bán hổ và các loài mèo lớn châu Á thuộc Phụ lục I, quy định “Các quốc gia thành viên và các quốc gia chưa tham gia CITES có kho lưu giữ bộ phận và dẫn xuất của hổ và các loài mèo lớn châu Á (ví dụ như kho xương hổ) nhưng không bao gồm các mẫu vật tiền Công ước, củng cố và đảm bảo việc kiểm soát phù hợp các kho này và có thể tiêu hủy chúng ngoại trừ việc sử dụng cho mục đích giáo dục và khoa học”.

Do vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa chuyển giao xác cá thể hổ nuôi bị chết cho các cơ quan chuyên môn làm tiêu bản phục vụ mục đích khoa học, giáo dục hoặc tiêu hủy theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (báo cáo);
- UBND tỉnh Thanh Hóa;
- Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam;
- Cục Kiểm lâm;
- Lưu: VT, TCLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 325/BNN-TCLN xử lý xác hổ nuôi bị chết do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.040

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.102.38