Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 313/PCTT-ƯPKP 2017 đánh giá thực trạng nơi ở an toàn phòng chống lũ ống sạt lở đất

Số hiệu: 313/PCTT-ƯPKP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Phòng chống thiên tai Người ký: Nguyễn Đức Quang
Ngày ban hành: 20/10/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CỤC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 313/PCTT-ƯPKP
V/v đánh giá thực trạng nơi ở an toàn và đề xuất các dự án di dân khẩn cấp phòng chống lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2017

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh min núi

Các tỉnh miền núi thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lũ quét, sạt lở đất. Từ năm 2000 đến năm 2017 đã xảy ra hơn 288 trận lũ quét, sạt lở đất làm chết và mất tích 848 người, hơn 10.000 căn nhà bị đổ trôi; hơn 111.000 căn nhà bị ngập, hư hại nặng. Trong thời gian qua, nhiều địa phương trên cả nước đã liên tiếp có mưa lớn trung bình từ 800-1.500mm, một số nơi trên 2.000mm. Các tỉnh miền núi đã xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở nhiều nơi, nghiêm trọng nhất là ở Mường La tỉnh Sơn La, Mù Căng Chải tỉnh Yên Bái vào ngày 02-03/8/2017 và Hòa Bình vào ngày 12/10/2017 làm 54 người chết và mất tích, 265 nhà bị sập, đổ, cuốn trôi, hư hỏng; Tổng thiệt hại vật chất ước tính trên 1.247 tỷ đồng.

Trước diễn biến bất thường của thiên tai và thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra ở khu vực miền núi, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 1588/TTg-NN ngày 16/10/2017 chỉ đạo các bộ, ngành tiếp tục hỗ trợ tỉnh Hòa Bình và các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, trong đó giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Bộ, ngành liên quan khẩn trương rà soát, xây dựng Dự án tổng thể di dời dân cư khẩn cấp phòng chống lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các địa phương, nhất là tại các tỉnh miền núi phía Bắc, trong đó có tỉnh Hòa Bình.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nêu trên và nhiệm vụ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao, Tổng cục Phòng chống thiên tai đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh:

1. Chỉ đạo các đơn vị có liên quan thuộc tỉnh khẩn trương hoàn thành việc đánh giá nhanh chỗ ở an toàn cho người dân miền núi theo hướng dẫn tại Văn bản số 60/TWPCTT ngày 26/10/2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, rà soát, xác định nhu cầu di dời dân cư trên cơ sở khu vực được cảnh báo trong Bản đồ phân vùng cảnh báo nguy cơ lũ quét và trượt lở đất đá tại địa phương của Viện Khoa học khí tượng thủy văn & biến đổi khí hu và Viện Khoa học địa chất & Khoáng sản.

2. Đề xuất danh mục các dự án, phương án di dời dân cư khẩn cấp phòng chống lũ ống, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh theo thứ tự ưu tiên, trong đó nêu rõ số hộ dân cn di dời. Việc sắp xếp di dời dân cư ngoài việc đảm bảo sinh kế cần đảm bảo các yêu cầu an toàn trước thiên tai theo quy định tại Điều 19 Luật phòng chống thiên tai (phụ lục biểu danh mục các dự án gửi kèm theo công văn).

Kết quả tổng hợp đánh giá nhanh chỗ ở an toàn và đề xuất danh mục các dự án, phương án di dời dân cư khẩn cấp phòng chống lũ ống, lũ quét, sạt lở đất về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Tổng cục Phòng chống thiên tai, Nhà A4, số 02, phố Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội), bản mềm gửi về địa chỉ: kythuattonghop.upkp@gmail.com trước ngày 30/10/2017 để tổng hợp.

(Công văn 60/TWPCTT ngày 26/10/2017 của Ban Chỉ đạo TW về PCTT và Biu mẫu đánh giá nhanh chở an toàn gửi kèm theo công văn và được đăng tải trên Website của Ban chỉ đạo TW về PCTT http://phongchongthientai.vn/)

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, chỉ đạo thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr Hoàng Văn Thắng (để b/c);
- TCT Trần Quang Hoài (để b/c);
- Lưu VT, UPKP (VT, KTTH-3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Đức Quang

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN DI DỜI DÂN CƯ KHẨN CẤP PHÒNG CHỐNG LŨ ỐNG, LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT
(Kèm theo công văn 313/PCTT-ƯPKP ngày 20 tháng 10 năm 2017)

TT

Danh mục dự án, phương án

Số hộ dân

Hình thức bố trí (hộ)

Nhu cầu vốn (triệu đồng)

Tập trung

Xen ghép

Tại chỗ

Tổng nhu cầu

NSTW

NSĐP

Vốn khác

I

Huyn A

Dự án di dân khn cấp ra khỏi vùng vùng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất thôn….xã…huyện….

Phương án di dân khn cấp ra khỏi vùng vùng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất thôn... xã... huyện...

II

Huyn B

Dự án di dân khn cấp ra khỏi vùng vùng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất thôn…xã…huyện…

Phương án di dân khn cấp ra khỏi vùng vùng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất thôn... xã... huyn...

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 313/PCTT-ƯPKP ngày 20/10/2017 về đánh giá thực trạng nơi ở an toàn và đề xuất dự án di dân khẩn cấp phòng chống lũ ống, lũ quét, sạt lở đất do Tổng cục Phòng chống thiên tai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


774

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.237.61
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!