Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3074/UBND-ĐT năm 2020 về tăng cường các biện pháp khắc phục hạn chế ô nhiễm, cải thiện chỉ số chất lượng không khí AQI trên địa bàn thành phố Hà Nội

Số hiệu: 3074/UBND-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thế Hùng
Ngày ban hành: 14/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3074/UBND-ĐT
V/v tăng cường các biện pháp khắc phục hạn chế ô nhiễm, cải thiện chỉ số chất lượng không khí AQI trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 5025/BC-STNMT-CCBVMT ngày 18/6/2020 báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 25/12/2019 của Chủ tịch UBND Thành phố về các biện pháp khắc phục hạn chế ô nhiễm, cải thiện chỉ số chất lượng không khí AQI trên địa bàn thành phố Hà Nội; Để cải thiện chỉ số chất lượng không khí AQI trên địa bàn Thành phố, UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường triển khai các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 25/12/2019 của Chủ tịch UBND Thành phố về các biện pháp khắc phục, hạn chế ô nhiễm, cải thiện chỉ số chất lượng không khí trên địa bàn Thành phố; Hàng quý báo cáo kết quả về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố các giải pháp cải thiện chỉ số chất lượng không khí trên địa bàn.

2. Giao UBND các quận, huyện, thị xã:

- Tăng cường kiểm soát, xử phạt hành vi vứt rác không đúng nơi quy định, thu gom đốt rác, đốt rơm rạ tự phát; nâng cao hiệu quả công tắc tuyên truyền, vận động nhân dân đổ rác đúng nơi quy định, không đốt rơm rạ, rác thải tự phát, giảm thiểu đốt vàng mã;

- Đôn đốc, kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn, đảm bảo không để tồn đọng rác thải trên địa bàn;

- Nghiên cứu ứng dụng sử dụng pin năng lượng mặt trời, hoặc các nguồn nhiên liệu tái tạo khác thân thiện môi trường trong đời sống sinh hoạt;

- Rà soát quỹ đất, đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp các sân chơi, vườn hoa, táng mật độ cây xanh, trồng cây xanh tại công viên, dải, phân cách, ven đường giao thông trên địa bàn nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và bảo vệ môi trường không khí.

3. Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục thực, hiện công tác tưới nước rửa đường theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại công văn số 2029/UBND-ĐT ngày 29/5/2020 (Nhất là trong ngày có chỉ số AQI ở mức xấu trở lên) để giảm phát tán bụi, yêu cầu các đơn vị thực hiện vệ sinh môi trường nghiên cứu, cải tiến công nghệ, quy trình phun rửa để đảm bảo tiết kiệm nước và đạt hiệu quả làm sạch cao.

4. Các Sở, ban, ngành, Công an Thành phố:

- Các lực lượng thanh tra chuyên ngành, Công an Thành phố tăng cường kiểm tra giám sát các công trình xây dựng, công tác duy trì vệ sinh môi trường, kiểm soát xe chở vật liệu xây dựng, phế thải xây dựng, rác thải đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

- Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức vận hành ổn định hệ thống 35 trạm quan trắc không khí của Thành phố, thường xuyên cung cấp số liệu tới UBND các quận, huyện, thị xã để phục vụ công tác tuyên truyền cho người dân; Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mô hình hóa, dự báo cảnh báo ô nhiễm; Xây dựng ứng dụng phần mềm trên điện thoại công bố công khai Chỉ số chất lượng không khí AQI nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường không khí, đáp ứng nhu cầu của người dân trong việc theo dõi diễn biến chất lượng không khí trên địa bàn Thành phố.

- Sở Xây dựng, Sở Tài chính khẩn trương nghiên cứu, đề xuất, báo cáo UBND Thành phố trình HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết về “Chế tài xử lý hành vi gây ô nhiễm môi trường của các tổ chức, cá nhân”, trong đó đề xuất nâng mức xử phạt, áp dụng mức chế tài mạnh đủ sức răn đe, quy định cụ thể, chi tiết đối với từng hành vi gây ô nhiễm môi trường của tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố (theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Thông báo số 21/TB-UBND ngày 10/01/2020).

- Sở Xây dựng tăng cường cải tạo hệ thống thu gom nước thải; đôn đốc tiến độ các dự án thu gom và xử lý nước thải; kè hồ nội thành, chống lấn chiếm; cải tạo cảnh quan các hồ điều hòa nâng cao hiệu quả điều hòa vi khí hậu, nâng cao chất lượng môi trường, điều kiện sống cho người dân.

- Sở Giao thông vận tải tăng cường kiểm tra, giám sát, yêu cầu các đơn vị thi công thực hiện nghiêm các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong quá trình thi công hạ ngầm, cải tạo, sửa chữa mặt đường, thi công lát vỉa hè các tuyến phố.

- Sở Thông tin và Truyền thông thông tin tới các cơ quan báo chí truyền thông trên địa bàn thành phố Hà Nội sử dụng nguồn dữ liệu chính thông từ hệ thống quan trắc môi trường tự động của Thành phố (website: moitruongthudo.vn) để cung cấp các thông tin chỉ số chất lượng không khí tới các tổ chức, người dân trên địa bàn Thành phố./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-Chủ tịch UBND TP; (để b/c)
- PCT UBND TP Nguyễn Thế Hùng;
- VP UBND TP: CVP, PCVP P.V.Chiến, các phòng: TKBT, ĐT, KT, TH;
- Đài Phát thanh và TH Hà Nội;
- Báo HNM, KTĐT, Cổng TTĐT HN;
- Lưu VT, ĐTQuyết.
22600

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Thế Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3074/UBND-ĐT năm 2020 về tăng cường các biện pháp khắc phục hạn chế ô nhiễm, cải thiện chỉ số chất lượng không khí AQI trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


38

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.242.55