Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Công văn 3043/TCMT-VP 2017 thực hiện Chỉ thị 03/CT-BTNMT

Số hiệu: 3043/TCMT-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Môi trường Người ký: Nguyễn Văn Tài
Ngày ban hành: 06/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3043/TCMT-VP
V/v triển khai thực hiện Chthị số 03/CT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng tại Chỉ thị số 03/CT-BTNMT ngày 10 tháng 10 năm 2017 về việc tăng cường tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng (gọi tắt là Chỉ thị), Tổng cục Môi trường đã thiết lập đường dây nóng cấp trung ương theo số điện thoại 086.900.0660 và địa chỉ thư điện tử duongdaynong@vea.gov.vn.

Nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị hiệu quả, đảm bảo thông suốt từ trung ương đến địa phương, Tổng cục Môi trường đề nghị Quý Sở thực hiện một số nội dung như sau:

1. Xác nhận, bổ sung thông tin đường dây nóng và địa chỉ thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh của địa phương tại phụ lục kèm theo1 gửi về Tổng cục Môi trường trước ngày 10 tháng 11 năm 2017 để lập danh sách, công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng trước ngày 15 tháng 11 năm 2017.

2. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường công bố và vận hành đường dây nóng 24/7 trên địa bàn quản lý trước ngày 15 tháng 11 năm 2017 theo đúng chỉ đạo của Bộ trưởng tại Chỉ thị số 03/CT-BTNMT; tổng hợp tình hình xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường trên địa bàn và gửi về Tổng cục Môi trường trước ngày 25 hàng tháng (thông qua địa chỉ thư điện tử đường dây nóng) để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng.

3. Hiện nay Tổng cục Môi trường đang hoàn thiện Quy trình tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng. Trong thời gian hoàn thiện Quy trình, đề nghị các Sở Tài nguyên và Môi trường tạm thời áp dụng Quy trình tiếp nhận, xác minh, xử lý và phản hi thông tin theo đúng dự thảo Chỉ thị về việc tăng cường tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của cộng đồng và báo chí về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng đã lấy ý kiến góp ý tại Công văn số 2279/BTNMT-TCMT ngày 10 tháng 5 năm 2017.

Tổng cục Môi trường mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Quý Sở.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ tr
ưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân (để báo cáo);
- UBND các tỉnh, thành phố (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, VP
, TTTH.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Tài1 Thông tin đã được đăng tải trên Cng Thông tin điện tử của Tổng cục Môi trường nhưng chưa công khai phổ biển tới cộng đồng. Quý Sở có thể tra cứu tại địa chỉ: http://vea.gov.vn/vn/gioithieu/duongdaynong

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3043/TCMT-VP ngày 06/11/2017 về thực hiện Chỉ thị 03/CT-BTNMT do Tổng cục Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


934

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.34.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!