Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2990/VPCP-NN 2018 ý kiến Thường trực Ban Bí thư về Tờ trình Ban cán sự Bộ Tài nguyên

Số hiệu: 2990/VPCP-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 02/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2990/VPCP-NN
V/v ý kiến của đồng chí Thường trực Ban Bí thư về Tờ trình của Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Văn phòng Trung ương Đảng có Công văn số 6110-CV/VPTW ngày 09 tháng 3 năm 2018 thông báo ý kiến của đồng chí Thường trực Ban Bí thư về Tờ trình của Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương và các cơ quan có liên quan tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, báo cáo Bộ Chính trị như ý kiến của đồng chí Thường trực Ban Bí thư nêu tại Công văn trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Ban Bí thư;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- TTgCP, các PTTg;
- Các Bộ: KHĐT, TC, NN&PTNT, GTVT, XD;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, KGVX, TH, QHĐP; TGĐ Cổng TTĐTCP;
- VPBCSĐCP;
- Lưu: VT, NN (3b).NTT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2990/VPCP-NN ngày 02/04/2018 về ý kiến của đồng chí Thường trực Ban Bí thư về Tờ trình của Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


809

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!