Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2841/BNN-KL hướng dẫn Quy định về đóng búa kiểm lâm đối với gỗ nhập khẩu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2841/BNN-KL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hứa Đức Nhị
Ngày ban hành: 15/10/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2841/BNN-KL
V/v Hướng dẫn thực hiện quy định về đóng búa kiểm lâm đối với gỗ nhập khẩu

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm
- Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Thực hịên Quyết định số 44/2006/QD-BNN ngày 01/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế quản lý và đóng búa bài cây, búa kiểm lâm và công văn số 2017/BNN-Kl ngày 11/8/2006 của Bộ về việc hướng dẫn một số Điểm trong Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN. Thời gian qua Chi cục Kiểm lâm các địa phương đã áp dụng đúng quy định, góp phần tích cực trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Hiện nay, việc nhập khẩu gỗ của các doanh nghiệp phục vụ cho sản xuất trong nước có số lượng rất lớn. Để thực hiện đúng các quy định của nhà nước trong việc đóng búa kiểm lâm đối với gỗ nhập khẩu đồng thời tạo Điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh gỗ hợp pháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn như sau:

1. Tại Điểm a, Khoản 2, Điều 7 của Quy chế quản lý và đóng búa bài cây, búa kiểm lâm ban hành kèm theo Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định: thực hiện việc đóng búa kiểm lâm đối với gỗ tròn nhập khẩu trong trường hợp gỗ không có dấu búa hoặc dấu hiệu đặc biệt khác của nước xuất khẩu.

“Dấu hiệu đặc biệt khác” được hiểu là: trên lóng gỗ có dán tem hoặc có ký hiệu của nước xuất khẩu đóng vào lóng gỗ được ghi vào hồ sơ gỗ nhập khẩu kèm theo.

2. Quy định đường kính gỗ tròn đủ tiêu chuẩn đóng búa kiểm lâm thực hiện theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 7 của Quy chế quản lý và đóng búa bài cây, búa kiểm lâm ban hành kèm theo Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Địa Điểm đóng búa kiểm lâm đối với gỗ tròn nhập khẩu: thực hiện theo Quyết định số 44/2006/QĐ-BNNĐiểm e, Mục 2 công văn số 2017/BNN-KL ngày 11/8/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trường hợp doanh nghiệp vận chuyển gỗ tròn nhập khẩu bằng container hoặc lô gỗ tròn nhập khẩu được cơ quan Hải quan thực hiện việc kiểm hoá tại nơi khác không phải là cảng nhập đầu tiên (có thể tại kho, bãi chứa gỗ của doanh nghiệp) thì doanh nghiệp nhập khẩu trực tiếp báo cáo cơ quan Kiểm lâm nơi thực hiện việc kiểm hoá về địa Điểm cụ thể để thực hiện kiểm tra đóng búa kiểm lâm.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện đúng Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN ngày 01/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các văn bản hướng dẫn thực hiện Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cục Kiểm lâm;
- Vụ PC, VP Bộ;
- Hội mỹ nghệ & CB TP HCM
- Lưu: VT.               

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hứa Đức Nhị

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2841/BNN-KL hướng dẫn Quy định về đóng búa kiểm lâm đối với gỗ nhập khẩu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.857
DMCA.com Protection Status

IP: 54.173.237.152