Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2620/BTNMT-TCMT năm 2019 về tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường của các cơ sở sản xuất, dự án khai thác khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số hiệu: 2620/BTNMT-TCMT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Võ Tuấn Nhân
Ngày ban hành: 05/06/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2620/BTNMT-TCMT
V/v tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường của các cơ sở sản xuất, dự án khai thác khoáng sản

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện quy định của Luật bảo vệ môi trường năm 2014 và để tăng cường công tác quản lý về bảo vệ môi trường trong việc phòng ngừa, ứng phó, khắc phục và xử lý sự cố môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan quản lý môi trường tại địa phương thực hiện các nội dung sau đây:

1. Tăng cường hướng dẫn các cơ sở sản xuất, dự án khai thác khoáng sản xây dựng kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường;

2. Xây dựng lực lượng ứng phó sự cố môi trường và hệ thống trang thiết bị cảnh báo sự cố môi trường tại địa phương;

3. Đánh giá, thống kê các cơ sở sản xuất và dự án khai thác khoáng sản có nguy cơ gây ra sự cố môi trường (theo các thông tin chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Văn bản tổng hợp kết quả đánh giá, thống kê các cơ sở sản xuất và dự án khai thác khoáng sản có nguy cơ gây sự cố môi trường đề nghị về Bộ Tài nguyên và Môi trường (Thông qua Tổng cục Môi trường theo địa chỉ: số 10 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội) trước ngày tháng năm 2019 để tổng hợp.

Thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ: ông Vũ Tất Đạt, chuyên viên Vụ Quản lý chất thải, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường (Điện thoại: 033.4083824; Email: vtdat@monre.gov.vn).

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Ủy ban./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Bộ Công Thương (để phối hợp);
- Lưu: VT, TCMT, Đt(70).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Võ Tuấn Nhân

 

PHỤ LỤC

CƠ SỞ, DỰ ÁN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN CÓ NGUY CƠ GÂY SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Công văn số …....../BTNMT-TCMT ngày tháng năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

STT

Tên Cơ sở, dự án

Địa chỉ

Loại hình sản xuất, kinh doanh

Quy mô công suất

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/đề án bảo vệ môi trường

Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

Đánh giá nguy cơ xảy ra sự cố môi trường trong quá trình hoạt động của Dự án

I

Cơ sở, dự án khai thác khoáng sản (bao gồm cả công đoạn làm giàu khoáng sản)

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

II

Cơ sở, dự án khai thác cát, sỏi, vật liệu san lấp mặt bằng (quy mô từ 50.000 m³ vật liệu nguyên khai/năm trở lên)

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

III

Cơ sở, dự án khai thác, chế biến, tinh chế khoáng sản rắn (quy mô từ 50.000 m³ quặng nguyên khai/năm trở lên)

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

IV

Cơ sở, dự án tuyển, làm giàu đất hiếm, khoáng sản có tính phóng xạ (quy mô từ 500 tấn sản phẩm/năm trở lên)

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2620/BTNMT-TCMT năm 2019 về tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường của các cơ sở sản xuất, dự án khai thác khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


78

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.223.3.101