Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2258/TTg-KTN về việc tăng cường công tác quản lý các dự án thủy điện do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2258/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 17/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 2258/TTg-KTN
V/v tăng cường công tác quản lý các dự án thủy điện

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 3017/BTNMT-TCMT ngày 20 tháng 8 năm 2009) về tác động môi trường của các dự án thủy điện, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Tổng cục Môi trường, Cục Quản lý tài nguyên nước, Sở Tài nguyên và Môi trường của các tỉnh có các dự án thủy điện tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo chủ đầu tư các dự án thủy điện thực hiện đúng các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, thực hiện đầy đủ báo cáo tác động môi trường được phê duyệt.

2. Bộ Công thương, Ủy ban nhân dân các tỉnh có tiềm năng phát triển thủy điện nhỏ xem xét, rà soát lại Quy hoạch bậc thang thủy điện các dòng sông, Quy hoạch phát triển thủy điện nhỏ, trong đó có đánh giá tác động môi trường; phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan, tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, quản lý môi trường các dự án thủy điện; phối hợp và hỗ trợ các chủ đầu tư tổ chức tốt công tác di dân, tái định cư, đảm bảo ổn định và phát triển lâu dài của hộ dân bị ảnh hưởng do xây dựng các dự án thủy điện.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương khẩn trương lập Quy trình vận hành liên hồ chứa các lưu vực sông, trình duyệt theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg;
- Các Bộ: KHĐT, TC, XD;
- Các Tập đoàn: Điện lực VN, Dầu khí VN, CN Than – Khoáng sản VN;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TKBT, TH, KTTH, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG  
Hoàng Trung Hải   

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2258/TTg-KTN về việc tăng cường công tác quản lý các dự án thủy điện do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


880
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41