Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Công văn 221/BYT-MT 2023 quản lý chất thải y tế trong khuôn viên cơ sở y tế

Số hiệu: 221/BYT-MT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Liên Hương
Ngày ban hành: 16/01/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 221/BYT-MT
V/v tăng cường công tác quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2023

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong thời gian qua, ngành Y tế và các địa phương đã có nhiều cố gắng trong công tác bảo vệ môi trường, quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế. Nhiều bệnh viện, cơ sở y tế đã được đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải y tế; phân loại chất thải y tế ngay tại nơi phát sinh; thực hiện chuyển giao xử lý chất thải y tế đảm bảo đúng theo quy định. Tuy nhiên qua kiểm tra vẫn còn một số tồn tại trong công tác quản lý chất thải trong khuôn viên cơ sở y tế như: Một số cơ sở y tế chưa kiện toàn phân công trách nhiệm cụ thể cho cán bộ thực hiện công tác quản lý chất thải y tế; chưa xây dựng và ban hành Kế hoạch quản lý chất thải y tế của đơn vị; chưa thực hiện việc lập sổ theo dõi, quản lý và ghi chép thông tin đầy đủ theo quy định; chưa bố trí đủ túi, thùng đựng chất thải y tế; chưa cập nhật, bổ sung bảng hướng dẫn phân loại chất thải y tế; một số cơ sở y tế có hệ thng xử lý nước thải y tế để quá tải hoặc nâng cấp chưa đảm bảo việc xử lý nước thải y tế đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường,...

Đ tăng cường công tác quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với các Sở, ngành có liên quan thực hiện các nội dung sau:

1. Tiếp tục phổ biến, tập huấn, hướng dẫn các cơ sở y tế thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện quản lý chất thải y tế theo đúng quy định tại Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường phổ biến, hướng dẫn thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản, hướng dẫn chuyên môn có liên quan.

2. Rà soát, đánh giá thực trạng hoạt động các công trình/hệ thống xử lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế công lập làm cơ sở tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bố trí kinh phí đầu tư, nâng cấp hệ thống xử lý chất thải y tế cho các đơn vị.

3. Rà soát thực trạng xử lý chất thải y tế nguy hại bằng lò đốt chất thải rắn y tế hiện đang sử dụng tại một số cơ sở y tế (nếu có). Trường hợp lò đt chất thải rắn y tế không đạt QCVN 02:2012/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn y tế, đề nghị dứt điểm cho dừng hoạt động và có phương án thay thế.

4. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý chất thải y tế trong khuôn viên cơ sở y tế; phối hợp kiểm tra liên ngành về quản lý chất thải y tế.

5. Chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn quản lý:

- Thực hiện đúng quy định về quản lý chất thải y tế theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản, hướng dẫn chuyên môn có liên quan.

- Tăng cường quản lý, giám sát vận hành công trình/hệ thống xử lý chất thải y tế tại đơn vị, đảm bảo chất thải y tế được xử lý đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định.

Trân trọng cảm ơn/.


Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Đào Hồng Lan (để báo cáo);
- Các Đ/c Thứ trưởng;
- Sở Y tế các tỉnh, TP;
- Các đơn vị trực thuộc BYT;
- Lưu: VT, MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễ
n Thị Liên Hương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 221/BYT-MT ngày 16/01/2023 về tăng cường công tác quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.531

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.145.153
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!