Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2166/BXD-VLXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 10/10/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
BỘ XÂY DỰNG
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2166/BXD-VLXD

V/v : Quy hoạch thăm dò đá ốp lát núi Đa Gia, Bình Tân và Sông Luỹ, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận;

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2007 

 

Kính gửi :Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1885/UBND-KT ngày 03/5/2007 của Uỷ ban nhân dân(UBND) tỉnh Bình Thuận về việc thăm dò, khai thác đá ốp lát tại núi Đa Gia, xã Bình Tân và Sông Luỹ, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận của Công ty TNHH Kim Tài Phát. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang lập quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Mỏ đá ốp lát nêu trên không nằm trong khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản và đã có ý kiến thoả thuận của Bộ Văn hoá- Thông tin tại công văn số 03/BVHTT-DSVH ngày 04/01/2006, của Bộ Quốc phòng tại công văn số 2073/BQP ngày 03/05/2006, Bộ Xây dựng thống nhất đưa mỏ đá khu vực núi Đa Gia vào trong dự thảo quy hoạch chung của cả nước. Trong thời gian chờ quy hoạch phê duyệt, các thủ tục xin cấp phép thăm dò được thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 570/TTg-CN ngày 11/04/2006 về việc tháo gỡ vướng mắc trong triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.

Mặt khác, Bộ xây dựng cũng xin lưu ý thêm rằng trong văn bản của tỉnh thì toạ độ khu vực xin thăm dò do Chủ tịch Hội đồng thành viên của Công ty Kim Tài Phát ký là chưa đủ tính pháp lý. Bộ Xây dựng đã có thông báo về vấn đề này, song đến nay vẫn chưa nhận được văn bản chính thức.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc thăm dò, khai thác đá ốp lát tại núi Đa Gia, xã Bình Tân và Sông Luỹ, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCPhủ(để b/cáo);
- Cục ĐCvàKS (Bộ TNMT):
- Lưu VP, VLXD, Lg7;

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2166/BXD-VLXD ngày 10/10/2007 về việc quy hoạch thăm dò đá ốp lát núi Đa Gia, Bình Tân và Sông Luỹ, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.253

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!