Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2125/TCNL-KHCN năm 2015 áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu do Tổng cục Năng lượng ban hành

Số hiệu: 2125/TCNL-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Năng lượng Người ký: Đỗ Đức Quân
Ngày ban hành: 19/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CỤC NĂNG LƯỢNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2125/TCNL-KHCN
V/v áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiu

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Bộ Công Thương nhận được Công văn số 8428/TCHQ-GSQL ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện áp dụng mức năng lượng tối thiểu; sau khi nghiên cứu, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Đối với các phương tiện, thiết bị phải áp dụng dán nhãn năng lượng tại Điều 1 Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg Phạm vi áp dụng của từng loại phương tiện, thiết bị được xác định dựa trên các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) được công bố tại Quyết định 78 và các TCVN nêu trong các Quyết định công bố áp dụng tiêu chuẩn do Bộ Công Thương ban hành. Những hàng hóa không thuộc phạm vi áp dng của các Tiêu chuẩn Việt Nam chưa phải thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu.

Hiện tại, hệ thống mã HS căn cứ trên hệ thống của quốc tế với mục đích chính là phân loại hàng hóa, phục vụ áp thuế, trong khi đó các sản phẩm phải thực hiện chứng nhận hiệu suất năng lượng được xác định dựa trên các tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN, h thống HS chưa đủ để phân loại sn phẩm theo các TCVN, mỗi TCVN lại có rất nhiều biến thể của sản phẩm, tùy thuộc vào chức năng, cấu tạo, chế độ vận hành nên số lượng sản phẩm rất nhiều (ví dụ sản phm động cơ điện có đến hơn 1000 chủng loại hay sản phẩm máy biến áp cũng hàng nghìn biến thể, tủ lạnh, màn hình). Do đó việc áp dụng mã HS đ phân loại ở thời điểm hiện tại là chưa phù hợp, Tổng cục Năng lượng đề xuất trong thời gian tới sẽ làm việc với Bộ Tài chính để nghiên cứu áp dụng.

2. Đối với sản phẩm máy điều hòa không khí và máy thu hình, nhóm thiết bị văn phòng và thương mại (bao gồm màn hình máy tính, máy in, máy photocopy, tủ giữ lạnh thương mại) thuộc danh mục của Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg , căn cứ công văn hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ số 4748/BKHCN-CNN ngày 22 tháng 12 năm 2014 có ghi “Đối với các TCVN không thuộc trong Quyết định 78/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2013 đề nghị Bộ Công Thương áp dụng Mức hiệu suất năng lượng tối thiểu (MEPS) được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố trong các TCVN đlàm căn cứ cho phép hoặc không cho phép các sản phẩm được sản xuất và lưu thông trên thị trường;” theo đó Tổng cục Năng lượng Bộ Công Thương đã có Công văn số 1808/TCNL-KHCN ngày 30 tháng 12 năm 2014: Điểm 2: “Mức MEPS áp dụng đối với các sản phẩm máy thu hình, điều hòa không khí, màn hình máy tính, máy in, máy photocopy sẽ sử dụng theo các tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) hiện hành”. Cụ th Máy điều hòa không khí, máy thu hình, màn hình máy tính, máy in, máy photocopy sẽ phải kiểm tra hiệu suất năng lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7830:2012, TCVN 9537:2012 , TCVN 9508:2012 , TCVN 9509:2012 , TCVN 9510:2012 tương ứng. Căn cứ Quyết định số 7371/QĐ-BCT ngày 20 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc Công bố tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng áp dụng cho Chương trình dán nhãn năng lượng, Sản phẩm Tủ giữ lạnh thương mại áp dụng dán nhãn năng lượng bắt buộc theo Tiêu chun Việt Nam TCVN 10289:2014 t ngày 01 tháng 7 năm 2016.

3. Căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; và các văn bản dưới luật (Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính Phủ, Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013; Thông tư 07/2012-BCT của Bộ Công Thương) các sản phm tiêu thụ năng lượng tại Việt Nam căn cứ lộ trình áp dụng dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu tại các Quyết định của Chính phủ để thực hiện;

Tại điểm 4, Công văn 8428/TCHQ-GSQL có nêu Đối với doanh nghiệp nhập khẩu một số mặt hàng nhỏ lẻ, mục đích thay thế máy móc, thiết bị phục vụ sn xuất của doanh nghiệp, thực tế hàng hóa không lưu thông trên thị trường, tuy nhiên theo đnh nghĩa tại Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 “Hàng hóa lưu thông trên thị trường gồm hàng hóa bày bán, vận chuyển trên đường, để tại kho, bến, bãi, tại cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc địa điểm khác”, do đó hàng hóa trên vẫn phải thực hiện theo quy định mà không phụ thuộc và mục đích sử dụng của khách hàng.

Đ giảm thiểu thời gian thông quan ảnh hưởng đến sản xuất, Tổng cục Năng lượng sẽ thực hiện chng nhận hiệu suất năng lượng theo hình thức rút gọn; đối với sản phẩm đòi hỏi phải lắp đặt mới thử nghiệm được (nồi hơi) thì doanh nghiệp được sử dụng hồ sơ do t chức thử nghiệm có đủ năng lực thực hiện và văn bản cam kết nộp b sung kết quả thử nghiệm của t chức thử nghiệm độc lập sau khi hoàn thành lắp đặt và chạy thử hệ thống.

Trên đây là ý kiến của Tổng cục Năng lượng đề nghị Tổng cục Hải quan thống nhất áp dụng tại các Cục Hải quan tỉnh, thành phố./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Cao Quốc Hưng (để b/c);
- Vụ KHCN (để p/h);
- Lưu: VT, KHCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đỗ Đức Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2125/TCNL-KHCN năm 2015 áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu do Tổng cục Năng lượng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


10.527

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.91.106.44