Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2076/BNN-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Phạm Văn Hưng
Ngày ban hành: 18/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2076/BNN-TC
V/v: Xử lý tài sản dự án Kfw6 kết thúc một số hoạt động tại một số địa phương thuộc vùng dự án

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi:

Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp
(Ban Quản lý dự án Kfw6)

Trả lời Văn bản số 576/DALN-KFW6 ngày 28/3/2011 của Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp, về việc xử lý tài sản Dự án “Khôi phục và quản lý rừng bền vững ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên” (gọi tắt là Dự án Kfw6), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 87/2010/TT-BTC, ngày 15/6/2010 của Bộ Tài chính, quy định việc quản lý và xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước khi dự án kết thúc (gọi tắt là Thông tư 87); đối với các dự án thuộc nguồn vốn trung ương giao cho địa phương quản lý, khi kết thúc từng phần hoặc kết thúc toàn bộ dự án, Chủ dự án có trách nhiệm chỉ đạo Ban Quản lý dự án tiến hành kiểm kê, lập hồ sơ đề nghị phương án xử lý tài sản, bao gồm:

1. Văn bản đề nghị xử lý tài sản cùng với Biên bản lập theo Mẫu số 01/TSDA ban hành kèm theo Thông tư 87;

2. Bảng tổng hợp danh mục tài sản đề nghị xử lý theo Mẫu số 02/TSDA ban hành kèm theo Thông tư 87;

3. Trường hợp đề nghị xử lý điều chuyển cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, thì phải có văn bản đề nghị tiếp nhận tài sản của các cơ quan có liên quan quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5 và khoản 1, khoản 2 Điều 6 Thông tư 87.

4. Ngoài ra, do Dự án trung ương triển khai thực hiện tại địa phương, cùng với hồ sơ nêu trên phải có Văn bản đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo, hướng dẫn để Trưởng Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp chỉ đạo Ban Quản lý dự án Kfw6 trung ương và các Ban Quản lý dự án Kfw6 các tỉnh thuộc vùng dự án triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Hứa Đức Nhị (b/c);
- UBND tỉnh: QN, QNg, BĐ, PY;
- Các Sở NN&PTNT: QN, QNg, BĐ, PY;
- Lưu: VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
Phạm Văn Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2076/BNN-TC ngày 18/04/2011 về xử lý tài sản dự án Kfw6 kết thúc hoạt động tại địa phương thuộc vùng dự án do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.356

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.252.196