Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 197/TY-KD về góp ý dự thảo hướng dẫn đăng ký kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản do Cục Thú y ban hành

Số hiệu: 197/TY-KD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Thú y Người ký: Đàm Xuân Thành
Ngày ban hành: 04/02/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC THÚ Y
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 197/TY-KD
V/v: góp ý dự thảo hướng dẫn đăng ký kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản.

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2010

 

Kính gửi: ……………………………………………………….

Ngày 02/02/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký ban hành Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT Quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản. Thực hiện chương trình cải cách hành chính của Bộ, trên cơ sở thủ tục đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển cửa khẩu, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam đã được triển khai thực hiện có hiệu quả trong những năm qua, Cục Thú y xây dựng văn bản hướng dẫn đăng ký kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản. Để văn bản hướng dẫn đáp ứng được yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, Cục Thú y đề nghị quý đơn vị nghiên cứu và đóng góp ý kiến cho dự thảo Hướng dẫn (gửi kèm, trên website của Cục Thú y: www.dah.gov.vn).

Nội dung góp ý cho dự thảo của các đơn vị (bằng văn bản hoặc trực tiếp vào dự thảo), đề nghị gửi về Phòng Kiểm dịch động vật - Cục Thú y trước ngày 25/02/2010 theo địa chỉ: Phòng kiểm dịch động vật-Cục Thú y; số 15 ngõ 78, đường Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội; Fax: 043.6290147; Email: phongdah@gmail.com

Trường hợp cần trao đổi trực tiếp, xin liên hệ với Phòng kiểm dịch động vật - Cục Thú y theo số điện thoại: 043.8687151.

Trân trọng cảm ơn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KD.

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đàm Xuân Thành

 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ GỬI GÓP Y DỰ THẢO

1. Vụ Pháp chế;

2. Văn phòng cải cách hành chính Bộ;

3. Tổng cục Hải quan;

4. Các Phòng chức năng thuộc Cục: Thanh tra-Pháp chế, Thú y thủy sản;

5. Các Cơ quan Thú y vùng, Chi cục kiểm dịch động vật vùng;

6. Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP);

Fax: 37715084 Email: vananh@vasep.com.vn

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 197/TY-KD về góp ý dự thảo hướng dẫn đăng ký kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản do Cục Thú y ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.757
DMCA.com Protection Status

IP: 54.210.61.41