Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 192/BTNMT-TCMT năm 2014 đẩy mạnh công tác tuyên truyền không buôn bán, tiêu thụ, sử dụng các loại động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số hiệu: 192/BTNMT-TCMT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Bùi Cách Tuyến
Ngày ban hành: 20/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 192/BTNMT-TCMT
V/v Đẩy mạnh công tác tuyên truyền không buôn bán, tiêu thụ, sử dụng các loại động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Tại Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03 tháng 06 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường", Ban chấp hành Trung ương đã chỉ đạo cần "Bảo vệ nghiêm ngặt các loài động vật hoang dã" và đề ra giải pháp "Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tạo dư luận xã hội lên án và thống nhất nhận thức về việc phải xử lý nghiêm các hành vi sử dụng lãng phí tài nguyên, đốt phá rừng, gây ô nhiễm môi trường, săn bắt, tiêu thụ động vật hoang dã", đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán và trong dài hạn. Nhằm triển khai Nghị quyết này, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Bộ, ngành và địa phương:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã theo quy định tại Luật Đa dạng sinh học, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, Nghị định số 160/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12 tháng 11 năm 2013 về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ…) và các Công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên như Công ước Đa dạng sinh học, Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; đặc biệt không mua, bán, sử dụng, tặng hay nhận quà biếu là động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm và các sản phẩm của chúng;

2. Chỉ đạo các tổ chức Đảng, cơ quan chức năng như kiểm lâm, quản lý thị trường, hải quan, biên phòng, công an,…tổ chức thực hiện tốt Hướng dẫn số 98/HD-BTGTW ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác tuyên truyền việc thực hiện không buôn bán, tiêu thụ bất hợp pháp về động vật, thực vật hoang dã;

3. Tăng cường phối hợp liên ngành tổ chức kiểm tra, kiểm soát thường xuyên và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm;

4. Khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cam kết không buôn bán, tiêu thụ, sử dụng động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm và thông báo các hành vi vi phạm tới cơ quan chức năng;

5. Định kỳ hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30 tháng 12.

Bộ Tài nguyên và Môi trường mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ của quý Cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCMT.300

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Cách Tuyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 192/BTNMT-TCMT năm 2014 đẩy mạnh công tác tuyên truyền không buôn bán, tiêu thụ, sử dụng các loại động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.190

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.124