Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1901/BXD-HTKT năm 2016 thực hiện Chương trình quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016-2025 và Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025 do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1901/BXD-HTKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phan Thị Mỹ Linh
Ngày ban hành: 01/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1901/BXD-HTKT
V/v: Triển khai thực hiện Chương trình quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016-2025 và Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 09/8/2016, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình Quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016-2025 tại Quyết định số 1566/QĐ-TTg; để triển khai thực hiện Chương trình này kết hợp với Chương trình Quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện:

1. Thành lập Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch cấp tỉnh trên cơ sở Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn cấp tỉnh, trong đó bổ sung chức năng, nhiệm vụ chống thất thoát nước sạch.

2. Đôn đốc việc lập và phê duyệt kế hoạch cấp nước an toàn cho toàn bộ hệ thống cấp nước tập trung khu vực đô thị.

3. Xây dựng kế hoạch thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn năm 2017 và giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh, thành phố.

4. Đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác chống thất thoát nước sạch trong thời gian qua và xây dựng kế hoạch chống thất thoát nước sạch giai đoạn 2017-2020.

Báo cáo về kế hoạch cấp nước an toàn và chống thất thoát nước sạch đề nghị gửi về Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành, Hà Nội trước ngày 30/9/2016 để tổng hợp (Đồng thời gửi flie mềm theo địa chỉ Email: thuanbxd1983@gmail.com; thông tin chi Tiết liên hệ Ông Hà Đức Thuận, điện thoại: 043.976.0271-105).

Rất mong sự hợp tác của Quý cơ quan!

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HTKT, CN.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Thị Mỹ Linh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1901/BXD-HTKT năm 2016 thực hiện Chương trình quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016-2025 và Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025 do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


665
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.196