Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1866/TCT-CS về việc chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1866/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 15/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1866/TCT-CS
V/v chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản.

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bắc Cạn.

Trả lời công văn số 286/CT-TT&HT ngày 24/4/2008 của Cục thuế tỉnh Bắc Cạn hỏi về chính sách thuế đối với chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; Luật thuế giá trị gia tăng; Luật khoáng sản và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản và các văn bản hướng dẫn các luật trên.

Trường hợp, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Vân Tùng (Công ty Vân Tùng) ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Hưng (Công ty Hoàng Hưng) thì Công ty Vân Tùng phải nộp thuế GTGT và thuế TNDN đối với thu nhập có được từ chuyển quyền khai thác khoáng sản theo quy định của Luật thuế GTGT và Luật thuế TNDN hiện hành.

Hoạt động chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản chỉ hợp pháp khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản và cho phép chuyển nhượng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1866/TCT-CS về việc chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.460
DMCA.com Protection Status

IP: 54.147.16.12