Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 186/VPCP-CN năm 2017 báo cáo tình hình thực hiện Dự án thoát nước và xử lý nước thải Cần Thơ và phản ánh của Báo Thanh niên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 186/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 06/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 186/VPCP-CN
V/v báo cáo tình hình thực hiện Dự án thoát nước và xử lý nước thải Cần Thơ và phản ánh của Báo Thanh niên

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

Về Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tại văn bản số 188/BC-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2016 về tình hình thực hiện Dự án thoát nước và xử lý nước thải Cần Thơ và phản ánh của Báo Thanh niên ngày 12 tháng 11 năm 2016, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân thành phố nghiêm túc rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành để dự án triển khai kéo dài, ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay ODA nước ngoài; chỉ đạo Chủ đầu tư theo dõi chặt chẽ quá trình vận hành thử nghiệm của Nhà máy, có giải pháp kỹ thuật, công nghệ để bảo đảm nước xả thải của nhà máy sau xử lý đạt tiêu chuẩn cột A theo quy định hiện hành mới được xả ra môi trường.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: XD, KH&ĐT, TN&MT;
- Báo Thanh niên;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, QHQT, QHĐP, KGVX;
- Lưu: VT, CN (3b) Nghĩa(16).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 186/VPCP-CN năm 2017 báo cáo tình hình thực hiện Dự án thoát nước và xử lý nước thải Cần Thơ và phản ánh của Báo Thanh niên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


338
TVPL:
DMCA.com Protection Status