Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1812/ĐCKS-KTĐCKS năm 2019 về Thông tư 38/2017/TT-BTNMT tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản do Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1812/ĐCKS-KTĐCKS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 22/07/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1812/ĐCKS-KTĐCKS
V/v Thông tư số 38/2017/TT-BTNMT ngày 16/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Coneco Miền Trung

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã nhận được Công văn số 5494/VPCP-ĐMDN ngày 21 tháng 6 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Công ty cổ phần Coneco Miền Trung trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ về bất cập Thông tư 38/2017/BTNMT tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trả lời Công ty như sau:

Thông tư số 38/2017/TT-BTNMT ngày 16 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường là Thông tư hướng dẫn cách quy đổi từ giá tính thuế tài nguyên để xác định giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định tại khoản 5 Điều 69 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản.

Khoáng sản được cấp phép khai thác còn ở trạng thái tự nhiên (trong lòng đất), khi được khai thác lên khỏi mặt đất (bờ moong) đều không còn giữ ở thể nguyên trạng ban đầu (trạng thái nguyên khai). Như vậy, phải có hệ số nở rời từ trạng thái tự nhiên sang trạng thái nguyên khai (chưa đập, nghiền, sàng, phân loại...), đặc biệt là khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.

Về định nghĩa giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và giá tính thuế tài nguyên được quy định như sau:

- Theo pháp luật về khoáng sản: giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản là giá tương ứng với trữ lượng khoáng sản được cấp phép khai thác (chưa được khai thác);

- Theo Luật Thuế tài nguyên, giá tính thuế tài nguyên là giá của sản phẩm tài nguyên sau khi đã khai thác (có thể là giá đối với khoáng sản nguyên khai hoặc khoáng sản đã qua chế biến).

Như vậy, phải có hệ số quy đổi từ giá tính thuế tài nguyên sang giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (K).

Khi xây dựng Thông tư số 38/2017/TT-BTNMT , Bộ Tài nguyên và Môi trường đã lấy ý kiến các Bộ, ngành, các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản và áp dụng hệ số nở rời Hn theo “Tiêu chuẩn Quốc gia số TCVN 4447: 2012tại Phụ lục C - Bảng C1 - Hệ số chuyển thể tích từ đất tự nhiên sang đất tơi do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố và đã được áp dụng trên toàn quốc là hoàn toàn phù hợp.

Liên quan đến nội dung kiến nghị của Công ty cổ phần Coneco Miền Trung về giá tính thuế tài nguyên được quyết định bởi các yếu tố chi phí. Tuy nhiên, theo quy định của Thông tư số 38/2017/TT-BTNMT , giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với khoáng sản làm vật xây dựng thông thường như đề nghị của Công ty được xác định trên cơ sở của giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm “nguyên khai”, chưa đập, nghiền, sàng, phân loại..., như đã nêu ở trên.

Trên đây là ý kiến của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam để Công ty biết và thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (bản giấy);
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trần Quý Kiên (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- TCT Đỗ Cảnh Dương (để báo cáo);
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI);
- Lưu: VT, KTĐCKS, K(08);

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Vĩnh Kiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1812/ĐCKS-KTĐCKS năm 2019 về Thông tư 38/2017/TT-BTNMT tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản do Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


230

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.76.196