Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1623/UB-ĐT ngày 29/03/2004 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6 và Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường

Số hiệu: 1623/UB-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Đua
Ngày ban hành: 29/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1623/UB-ĐT
Về hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6 và Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Sở Tài nguyên và Môi trường
- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
- Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
- Uỷ ban nhân dân các quận - huyện
- Các Sở - ngành thành phố
- Công ty Cấp nước thành phố.

 

Theo ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6 năm 2004 (tại công văn số 4621/BTNMT-BVMT ngày 01 tháng 3 năm 2004) và Ban Chỉ đạo Quốc gia về cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường về việc hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2004 (tại công văn số 09/BCĐ-VP ngày 09 tháng 3 năm 2004), Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ban Chỉ đạo Quốc gia về cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2004, Uỷ ban nhân dân thành phố phát động và hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2004 và Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6 năm 2004 từ ngày 29 tháng 4 đến 6 tháng 5 năm 2004 và duy trì đến dịp kỷ niệm ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6 năm 2004.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Uỷ ban nhân dân các quận - huyện, các Sở - ngành, đoàn thể nghiên cứu nội dung hướng dẫn và lập kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ban Chỉ đạo Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường báo cáo Uỷ ban nhân dân trước ngày 10 tháng 4 năm 2004.

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đua

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1623/UB-ĐT ngày 29/03/2004 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6 và Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.837
DMCA.com Protection Status

IP: 54.84.236.168