Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 16/CTVN-ĐVHD 2018 kiểm soát buôn bán các loài thủy sinh

Số hiệu: 16/CTVN-ĐVHD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cơ quan quản lý CITES Việt Nam Người ký: Vương Tiến Mạnh
Ngày ban hành: 18/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CƠ QUAN QUẢN LÝ CITES
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/CTVN-ĐVHD
V/v kiểm soát buôn bán các loài thủy sinh

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Theo thông tin được đăng tải tại một số trang thông tin điện tử, gần đây một số tổ chức, cá nhân nhập khẩu và buôn bán, tiêu thụ nhiều loài thủy sản quý, hiếm, trong đó có loài cá tra dầu Pangasianodon gigas thuộc Phụ lục I Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) - Nghiêm cấm buôn bán quốc tế vì mục đích thương mại. Theo IUCN, loài cá tra dầu chỉ phân bố ở Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan và Trung Quốc với số lượng còn rất ít trong tự nhiên.

Theo quy định của CITES và pháp luật Việt Nam, việc xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu các loài thủy sinh nguy cấp, quý, hiếm thuộc Phụ lục CITES phải có giấy phép do Cơ quan quản lý CITES Việt Nam cấp, Để đảm bảo tuân thủ các quy định của CITES và pháp luật Việt Nam về bảo vệ động vật hoang dã, Cơ quan quản lý CITES Việt Nam đề nghị Tổng cục Hải quan chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường kiểm soát hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu các loài thủy sinh thuộc các Phụ lục CITES, xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm và thông báo về Cơ quan quản lý CITES Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Tổng cục./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT Nguyễn Quốc Trị (báo cáo);
- PTCT Nguyễn Bá Ngãi (báo cáo);
- Giám đốc (báo cáo);
- Vụ BTPTNLTS (phối hợp);
- Lưu VT, CTVN (08)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Vương Tiến Mạnh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 16/CTVN-ĐVHD ngày 18/01/2018 về kiểm soát buôn bán các loài thủy sinh do Cơ quan quản lý CITES Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.349

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.112.198
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!