Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1575/TTg-KTN năm 2016 về dừng chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng đặc dụng và đất lâm nghiệp để xây dựng nhà máy thủy điện Đrăng Phôk, tỉnh Đắk Lắk do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1575/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 05/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1575/TTg-KTN
V/v dừng chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng đặc dụng và đất lâm nghiệp để xây dựng nhà máy thủy điện Đrăng Phôk, tỉnh Đắk Lắk

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài Nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 4037/BNN-TCLN ngày 19 tháng 5 năm 2016; ý kiến của các Bộ: Tài nguyên và Môi trường (các văn bản: số 2331/BTNMT-KH ngày 15 tháng 6 năm 2016 và số 2169/BTNMT-TCMT ngày 03 tháng 6 năm 2016), Công Thương (văn bản số 5297/BCT-TCNL ngày 14 tháng 6 năm 2016) và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (văn bản số 4206/UBND-CN ngày 31 tháng 5 năm 2016) về việc xem xét dừng chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng tại Vườn quốc gia Yok Đôn, tỉnh Đắk Lắk để xây dựng nhà máy thủy điện Đrăng Phôk, tỉnh Đắk Lắk, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý dừng chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng và đất rừng tại Vườn quốc gia Yok Đôn để xây dựng nhà máy thủy điện Đrăng Phôk, tỉnh Đắk Lắk theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ý kiến các Bộ: Tài Nguyên và Môi trường, Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tại các văn bản nêu trên.

2. Giao các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo việc không xem xét chuyển đổi mục đích sử dụng diện tích 63 ha đất lâm nghiệp tại Vườn quốc gia Yok Đôn theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị chuyên đề về các giải pháp khôi phục rừng bền vững vùng Tây Nguyên nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016 - 2020./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- TCT TECCO;
- Trung tâm Công nghệ Môi trường (ENTEC);
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ CTTĐTCP, các Vụ: TH, KTTH, V.III, KGVX, PL;
- Lưu: VT, KTN (3b)Tn.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1575/TTg-KTN năm 2016 về dừng chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng đặc dụng và đất lâm nghiệp để xây dựng nhà máy thủy điện Đrăng Phôk, tỉnh Đắk Lắk do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


578
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25