Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1553/TTg-KGVX năm 2013 đồng ý gửi Hồ sơ đề cử Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đề nghị UNESCO công nhận lần 2 là Di sản thiên nhiên thế giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1553/TTg-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 27/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1553/TTg-KGVX
V/v đồng ý gửi Hồ sơ đề cử VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đề nghị UNESCO công nhận lần 2 là Di sản thiên nhiên thế giới

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam;
- Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia.

 

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (công văn số 3456/BVHTTDL-DSVH ngày 23 tháng 9 năm 2013) về việc xin phép ký và gửi Hồ sơ đề cử "Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng" đề nghị UNESCO công nhận lần thứ 2 là Di sản thiên nhiên Thế giới, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thay mặt Chính phủ ký "Hồ sơ đăng ký mở rộng tiêu chí (VIII), bổ sung tiêu chí (IX) và (X) Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam" đề nghị Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) công nhận lần thứ 2 là Di sản thiên nhiên thế giới; giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam làm các thủ tục cần thiết để gửi Hồ sơ tới Trung tâm Di sản thế giới UNESCO trước ngày 30 tháng 9 năm 2013./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- PTT Nguyễn Thiện Nhân; PTT Hoàng Trung Hải;
- Bộ Ngoại giao;
- UBND tỉnh Quảng Bình;
- BQL VQG Phong Nha - Kẻ Bàng;
- VPCP: BTCN; các PCN, Trợ lý TTCP, các Vụ: QHQT, TH, KTN, V.III; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1553/TTg-KGVX năm 2013 đồng ý gửi Hồ sơ đề cử Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đề nghị UNESCO công nhận lần 2 là Di sản thiên nhiên thế giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.075
DMCA.com Protection Status

IP: 34.224.102.60