Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1535/TCHQ-ĐT về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát xăng dầu vận chuyển trái phép qua biên giới do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1535/TCHQ-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Văn Tạo
Ngày ban hành: 22/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1535/TCHQ-ĐT
V/v: tăng cường kiểm tra, kiểm soát xăng dầu vận chuyển trái phép qua biên giới

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2005

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố

Hiện nay, tình trạng lợi dụng quy định về chuyển tải xăng dầu trên biển hoặc tạm nhập tái xuất để xuất lậu xăng dầu đang diễn biến ngày càng phức tạp, đặc biệt là các tỉnh biên giới phía Tây nam và một số tỉnh phía Bắc. Triển khai thực hiện công văn số 1482/BCĐ-TW ngày 31 tháng 03 năm 2005 của Ban chỉ đạo 127-TW về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát kinh doanh xăng dầu, Tổng cục Hải quan yêu cầu:

1. Tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát trên biển: trên sông; khu vực cửa khẩu và hai bên cánh gà cửa khẩu biên giới đường bộ, nhất là khu vực biên giới phía Tây nam và phía Bắc.

2. Tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương các cấp; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trên địa bàn (Quản lý thị trường, Công an, Biên phòng..) để tổ chức kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện những hành vi xuất lậu xăng dầu qua biên giới hoặc lợi dụng chuyển tải xăng dầu trên biển, tạm nhập tái xuất xăng dầu để xuất lậu xăng dầu.

3. Cục Điều tra chống buôn lậu tăng cường công tác điều tra nắm tình hình để kịp thời phát hiện những phương thức, thủ đoạn mới của bọn buôn lậu và chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng và Hải quan các địa phương để công tác chống xuất lậu xăng dầu đạt kết quả.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Lê Mạnh Hùng – TCT (b/cáo)
- Cục Điều tra CBL
- Lưu VT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Văn Tạo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1535/TCHQ-ĐT về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát xăng dầu vận chuyển trái phép qua biên giới do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.712
DMCA.com Protection Status

IP: 18.234.236.14