Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1334/BTNMT-TCBHĐVN về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2010 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số hiệu: 1334/BTNMT-TCBHĐVN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Nguyễn Văn Đức
Ngày ban hành: 21/04/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1334/BTNMT-TCBHĐVN
V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2010  

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển.

 

Thực hiện Nghị định số 25/2009/NĐ-CP ngày 6/3/2009 của Chính phủ về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo; từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 6 năm 2009, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với một số Bộ, ngành và địa phương ven biển tổ chức Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, tạo được sự quan tâm, ủng hộ của dư luận xã hội.

Ngày 12 tháng 06 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 950/TTg-KTN công nhận Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương ven biển tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 6 hàng năm.

Năm 2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường, tiếp tục phát động các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân tham gia hưởng ứng “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam” với ý nghĩa là Tuần lễ quốc gia. Trong đó, chủ đề Ngày Đại dương thế giới năm nay đã được Mạng lưới Đại dương toàn cầu lựa chọn là “Đại dương của sự sống” (Ocean of Life) và thế kỷ XXI là thế kỷ của Đại dương.

Lễ Mít tinh kỷ niệm Ngày Đại dương thế giới (8/6) sẽ được kết hợp cùng Ngày Môi trường thế giới (5/6) trong khuôn khổ Festival Biển và Hải đảo Việt Nam 2010 (dự kiến tổ chức tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình từ 04-06/6/2010).

Để hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị:

1. Các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện các hoạt động sau đây:

1.1. Quán triệt, triển khai và tuyên truyền về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa X và Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam” ban hành theo Quyết định số 373/QĐ-TTg ngày 23/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

1.2. Treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề biển, đảo và “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam” ở những nơi công cộng, đường phố chính và tại trụ sở cơ quan làm việc nhằm hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và nhấn mạnh vào chủ đề của Ngày Đại dương thế giới.

Nội dung các khẩu hiệu như sau:

- Đại dương của sự sống, hãy bảo vệ sự sống của đại dương.

- Mỗi chúng ta hãy hành động vì biển xanh quê hương.

- Hãy làm lợi cho biển và kể cho mọi người biết.

- Bảo tồn đa dạng sinh học biển vì sự phát triển bền vững.

- Bảo vệ biển và đại dương là bảo vệ bầu khí quyển.

2. Đối với các Bộ, ngành có chức năng quản lý Nhà nước liên quan đến biển và các tỉnh, thành phố ven biển cần tập trung thực hiện thêm một số công việc như sau:

2.1. Tổ chức chiến dịch truyền thông cho Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam có nội dung phù hợp với ngành, lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản lý Nhà nước: Mít tinh, tọa đàm, hội thảo, tổ chức các cuộc thi về biển, đảo, các phong trào cụ thể, thiết thực và các hoạt động làm sạch bờ biển.

2.2. Lựa chọn và khen thưởng các cá nhân, tập thể tiêu biểu, điển hình của ngành, địa phương có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, đảo.

2.3. Chỉ đạo các cơ quan báo chí của ngành, địa phương có kế hoạch dành thời lượng đưa tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2010.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Bộ, ngành (căn cứ chức năng, nhiệm vụ) và các tỉnh, thành phố ven biển (căn cứ vị trí địa lý, đặc điểm tình hình) chủ động xây dựng kế hoạch triển khai và có sự phối hợp chặt chẽ với ngành tài nguyên và môi trường tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam” năm 2010; báo cáo kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/7/2010 (thông qua Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam số 83 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội)./.   

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên (để báo cáo);
- Sở TNMT các tỉnh ven biển (để thực hiện);
- Các đơn vị thuộc Bộ, Đảng ủy, công đoàn, Đoàn TNCSHCM, Hội Cựu Chiến binh cơ quan Bộ (để phối hợp);
- Lưu: VT, TCBHĐVN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Đức

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1334/BTNMT-TCBHĐVN về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2010 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.213
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144