Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1294/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xác định tên nguyên gốc và công thức hóa học của quặng IImenite

Số hiệu: 1294/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 10/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1294/TCT-PCCS
V/v: Thuế GTGT quặng emênhít

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2006

 

Kính gửi:

 - Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh 
 - Cục thuế tỉnh Bình Định

 

Trả lời công văn số 2356/CV-Ttra 1-Đ 2 ngày 15/03/2005 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh, công văn số 513/CT-DN2 ngày 13/3/2006 của Cục thuế tỉnh Bình Định về việc xác định tên nguyên gốc và công thức hóa học của quặng IImenite; Về vấn đề này sau khi trao đổi ý kiến với Bộ Công nghiệp, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4629/TCT-PCCS ngày 21/12/2005 hướng dẫn cụ thể (photo gửi kèm). Nay Tổng cục Thuế xin hướng dẫn cụ thể như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 27 mục II Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ; Tham khảo ý kiến của Bộ Công nghiệp tại công văn số 6347/BCN-CLH ngày 21/11/2005 thì: quặng IImenite phiên âm sang tiếng Việt là êmênhít, tùy theo hàm lượng T1O2 có trong quặng emênhít đã được cơ quan tiêu chuẩn xác định để phân biệt quặng đã chế biến hay chưa chế biến:

- Trường hợp quặng êmênhít có hàm lượng T1O2 ³ 52% là quặng êmênhít đã qua chế biến, thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

- Trường hợp quặng êmênhít có hàm lương T1O2 £ 10% là quặng êmênhít chưa qua chế biến, không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh, Cục thuế tỉnh Bình Định được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, thành phố;
- Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Khoáng sản Ban Mai;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1294/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xác định tên nguyên gốc và công thức hóa học của quặng IImenite

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.245

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.147.211