Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 12155/VPCP-NN năm 2017 về chuẩn bị Hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 12155/VPCP-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 14/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12155/VPCP-NN
V/v chuẩn bị Hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2017

 

 

Kính gửi:

- Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai;
- Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Công an, Quốc phòng, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội.

Năm 2017, thiên tai liên tiếp xảy ra, gây thiệt hại ln về người, tài sản của Nhân dân, cơ sở hạ tầng của Nhà nước. Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai. Để Hội nghị đạt kết quả, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Chủ trì tổ chức Hội nghị:

Giao Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) chủ trì, phối hợp với Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các Bộ, cơ quan có liên quan tổ chức Hội nghị.

2. Thời gian tổ chức Hội nghị:

Dự kiến trong tháng 12 năm 2017, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.

3. Địa điểm tổ chức, thành phần tham dự Hội nghị:

Giao Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai chủ trì, phối hợp với Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và Văn phòng Chính phủ sớm thống nhất, đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định địa điểm tổ chức và thành phần tham dự Hội nghị.

4. Phân công chuẩn bị tài liệu:

a) Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương chuẩn bị Báo cáo tổng hợp về công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai trong thời gian vừa qua, trong đó tập trung đánh giá cụ thể tình hình thiên tai, những kết quả đã đạt được, nhất là những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong chỉ đạo, ứng phó thiên tai, nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém, những bài học kinh nghiệm, từ đó đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, lâu dài ứng phó với các loại hình thiên tai, đặc biệt là lũ ống, lũ quét, sạt lở đất nhằm hạn chế thiệt hại do thiên tai.

b) Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, chuẩn bị báo cáo đánh giá về công tác dự báo, cảnh báo thiên tai; kết quả thực hiện Đề án “Điều tra, đánh giá và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá các vùng miền núi Việt Nam”; kết quả đánh giá rủi ro thiên tai, phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai.

c) Bộ Giao thông vận tải báo cáo về công tác chỉ đạo phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực giao thông vận tải; các giải pháp để tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn cho các phương tiện vận tải, nhất là phương tiện vận tải thủy hoạt động trên biển, trên sông khi có áp thấp nhiệt đới, bão, lũ.

d) Bộ Công Thương chuẩn bị báo cáo về công tác chỉ đạo phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực công thương, những vấn đề liên quan đến vận hành và đảm bảo an toàn các hồ đập thủy điện và hệ thống điện.

đ) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị báo cáo về công tác chỉ đạo phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, những vấn đề liên quan đến vận hành và đảm bảo an toàn các hồ đập thủy lợi, hệ thống đê điều và công trình thủy lợi.

e) Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan chuẩn bị báo cáo liên quan đến công tác ng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

g) Các Bộ Quốc phòng, Công an chuẩn bị báo cáo về công tác chỉ đạo phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực được phân công; công tác huy động lực lượng, phương tiện phối hợp, hỗ trợ địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

h) Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam chuẩn bị báo cáo về công tác thông tin truyền thông trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

i) Các Bộ Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị báo cáo về công tác phòng, chống thiên tai theo lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công.

Các Bộ, cơ quan khẩn trương chỉ đạo các đơn vị có liên quan và huy động các cơ quan khoa học chuẩn bị Báo cáo, gửi về Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai trước ngày 30 tháng 11 năm 2017 để tổng hợp chung.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tư
ng CP;
- Đài THVN, Đài TNVN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Tr
lý TTgCP, các Vụ: TH, KTTH, TKBT, KGVX, NC, QT, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (2),
Tuynh.

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 12155/VPCP-NN năm 2017 về chuẩn bị Hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.566
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.19.57