Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 12018/VPCP-NN năm 2017 về thay đổi thời gian thực hiện Dự án “Điều tra nguồn lợi thủy sản vùng nội đồng” do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 12018/VPCP-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 10/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12018/VPCP-NN
V/v thay đổi thời gian thực hiện Dự án “Điều tra nguồn lợi thủy sản vùng nội đồng”

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Về đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 6990/TTr-BNN-TCTS ngày 22 tháng 8 năm 2017 v việc thay đổi thời gian thực hiện Dự án “Điều tra nguồn lợi thủy sản vùng nội đồng” (Dự án), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

- Đồng ý nguyên tắc việc thực hiện Dự án trong giai đoạn 2018-2020.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động làm việc với các Bộ: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư xác định nguồn kinh phí thực hiện Dự án phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành; tiến hành sơ kết tình hình thực hiện Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020 (phê duyệt tại Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2012), đặc biệt là tình hình triển khai các dự án ưu tiên. Trên cơ sở đó, đánh giá các kết quả đạt được, hiệu quả của Chương trình.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: TC, TN&MT, KH&ĐT;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Các Vụ: KTTH, TH, TGĐ cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (02), V
LA

KT. B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ C
HỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 12018/VPCP-NN năm 2017 về thay đổi thời gian thực hiện Dự án “Điều tra nguồn lợi thủy sản vùng nội đồng” do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.265
DMCA.com Protection Status

IP: 54.167.15.6