Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1164/KL-VPCITES về việc phúc đáp công văn số 04/CV-CCKL ngày 3/11/2008 do Cục Kiểm lâm ban hành

Số hiệu: 1164/KL-VPCITES Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Kiểm lâm Người ký: Hà Công Tuấn
Ngày ban hành: 12/11/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC KIỂM LÂM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1164/KL-VPCITES
V/v phúc đáp công văn số 04/CV-CCKL ngày 3/11/2008

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2008

 

Kính gửi: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum

Cục Kiểm lâm nhận được công văn số 04/CV-CCKL, ngày 03/11/2008 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum về việc đề nghị hướng dẫn thẩm định hồ sơ đăng ký gây nuôi động vật hoang dã, Cục Kiểm lâm phúc đáp như sau:

Theo quy định của pháp luật thì Cục Kiểm lâm không có thẩm quyền hướng dẫn Nghị định 82/2006/NĐ-CP của Chính phủ. Tuy nhiên, để tham gia những vấn đề về nghiệp vụ của Kiểm lâm trong việc áp dụng quy định của Nghị định này theo đề nghị của Chi cục Kiểm lâm Kon Tum, Cục Kiểm lâm có ý kiến để Chi Cục Kiểm lâm Kon Tum nghiên cứu thực hiện sau đây:

Việc áp dụng các quy định về điều kiện trại nuôi, người đủ chuyên môn đáp ứng yêu cầu quản lý tại Điểm a, b, Khoản 1, Điều 10 Nghị định số 82/2006/NĐ-CP đối với một số loài (cá sấu nước ngọt, trăn đất, trăn gấm, rắn, gấu) áp dụng theo quy định tại Quyết định số 4110/QĐ/BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngày 31/12/2006 và Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN , ngày 29/9/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đối với các loài khác Chi Cục Kiểm lâm phối hợp với các cơ quan có liên quan của địa phương nghiên cứu cụ thể Chỉ thị số 1284/CT-BN-KL ngày 11/5/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác Quản lý các trại nuôi sinh sản, sinh trưởng và cơ sở trồng cấy nhân tạo động, thực vật hoang dã; công văn số 515//KL-VPCITES ngày 14/5/2007 của Cục Kiểm lâm về việc đăng ký trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã thông thường để xem xét cụ thể, giải quyết từng trường hợp cụ thể hoặc có thể dự thảo quy định tiểu chuẩn cụ thể trình UBND tỉnh quyết định ban hành để thực hiện chung trên địa bàn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu VT, VPCITES.

CỤC TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1164/KL-VPCITES về việc phúc đáp công văn số 04/CV-CCKL ngày 3/11/2008 do Cục Kiểm lâm ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.207
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.38.5