Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 10287/BCT-CNNg năm 2015 về phối hợp, cung cấp thông tin thực hiện nhiệm vụ đề án điều chỉnh quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipden giai đoạn đến năm 2025, có xét đến năm 2035 do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 10287/BCT-CNNg Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Nguyễn Ngọc Thành
Ngày ban hành: 06/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10287/BCT-CNNg
V/v phối hợp, cung cấp thông tin thực hiện nhiệm vụ đề án điều chỉnh quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipden giai đoạn đến năm 2025, có xét đến năm 2035.

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi:

Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hà Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Điện Biên, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Bình Định, Bình Phước.

Ngày 01 tháng 6 năm 2015, Bộ Công Thương đã có Quyết định số 5315/QĐ-BCT về việc giao nhiệm vụ thực hiện Đề án Quy hoạch và Báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipden giai đoạn đến năm 2025, có xét đến năm 2035 cho Viện Khoa học và Công nghệ M- Luyện kim thực hiện.

Căn cứ công văn số 8051/BCT-CNNg của Bộ Công Thương ngày 04 tháng 8 năm 2015 về việc đề nghị UBND các tỉnh báo cáo rà soát tình hình thực hiện quy hoạch khoáng sản.

Bộ Công Thương đề nghị UBND các tỉnh chỉ đạo các Sở ngành tạo điều kiện, cung cấp các số liệu có liên quan, phối hợp và giúp đỡ Đoàn công tác của Bộ Công Thương hoàn thành nhiệm vụ (nội dung cụ thphụ lục kèm theo).

File báo cáo đề nghị chuyển theo địa chỉ Phạm Tuấn Anh, Vụ Công nghiệp nặng, email: anhpt@moit.gov.vn và Vũ Kim Hùng ĐT 0946656939. email: hungvk@vimluki.com.vn, trước ngày 30 tháng 10 năm 2015.

Danh mục các tnh Đoàn công tác sẽ thăm quan và làm việc lần lượt là Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bình Định, Bình Phước và Lâm Đồng. Thời gian từ ngày 21 tháng 10 năm 2015 đến ngày 30 tháng 10 năm 20157.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Viện KH và CN Mỏ - LK;
- Lưu: VT, Vụ CNNg;

TL. BTRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG NGHIỆP NẶNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Thành

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo công văn số: 10287/BCT-CNNg ngày 06 tháng 10 năm 2015)

A. Về nội dung công việc và tài liệu cần thu thập:

I. Đối với Sở Công Thương:

1. Cập nhật tình hình các doanh nghiệp đang hoạt động khai thác, chế biến Au, Cu, Mo, Ni trong 5 năm qua trên địa bàn tnh: Sản lượng, chất lượng, tiêu chuẩn...

2. Tình hình xuất nhập khẩu khoáng sản Au, Cu, Ni, Mo của Tỉnh và hiện trạng hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng.

3. Công tác lập quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản của tỉnh quy định tại Điều 9 trong Nghị định 15/2012/NĐ-CP và các bản đồ quy hoạch.

4. Các bản đồ, tọa độ khép góc của các mỏ, điểm mỏ đã cập nhật, đang khai thác, sẽ khai thác và dự kiến thăm dò trong thời gian tới.

5. Những kiến nghị đề xuất của Sở về cơ chế chính sách và công nghệ khai thác, chế biến và sử dụng đối với nhóm đối tượng khoáng sản thuộc quy hoạch.

II. Đối với Sở Tài nguyên Môi trường:

1. Cung cấp giấy phép thăm dò, khai thác (bản sao) đã được UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên Môi trường cấp và những điểm mỏ đang làm thủ tục cấp phép.

2. Báo cáo hiện trạng môi trường của tỉnh (Giai đoạn 2011-2015); Các chiến lược, kế hoạch, đề án BVMT của tnh;

3. Các quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch rừng, quy hoạch sử dụng nước, khu công nghiệp và bản đồ quy hoạch liên quan.

4. Những kiến nghị đề xuất về bảo vệ môi trường liên quan đến cơ chế chính sách, công nghệ khai thác, chế biến và sử dụng đối với nhóm khoáng sản quy hoạch.

III. Đối với Sở Kế hoạch Đầu tư:

1. Cập nht quy hoạch phát trin kinh tế xã hội mới nhất của tnh.

2. Những kiến nghđề xuất về phát triển kinh tế, xã hội liên quan đến cơ chế chính sách, công nghệ khai thác, chế biến và sử dụng đối với nhóm đối tượng khoáng sản quy hoạch.

IV. Đối với một số doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh: Đoàn công tác đề nghị Tỉnh giới thiệu để tham quan về công nghệ, cập nhật những khó khăn vướng mắc và tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

B. Về thời gian và địa điểm công tác:

Thời gian: Từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 30 tháng 10 năm 2015;

Địa điểm: Tnh Thừa Thiên Huế - Quảng Nam - Bình Định- Bình Phước- Lâm Đồng.

C. Về thành viên đoàn công tác gồm các các đồng chí sau đây:

- Đại diện Bộ Công Thương:

1. Ông Nguyễn Ngọc Thành - Phó Vụ trưng Vụ Công nghiệp nặng.

2. Ông Phạm Tuấn Anh - Chuyên viên chính Vụ công nghiệp nặng.

- Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim

3. Ông Tạ Quang Hồng

4. Bà Trần Thị Hiến

5. Ông Hoàng Thế Phi

6. Bà Đỗ Hồng Nga

7. Ông Vũ Kim Hùng (0946656939)

8. Nguyễn Xuân Anh (09034376 66)

Đnghị Ủy ban nhân dân các Tnh chđạo các Sngành liên quan phối hp cung cấp tài liệu và tạo điều kiện để đoàn công tác triển khai công việc lập quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản Au, Cu, Ni, Mo đảm bảo các yêu cầu theo quy định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10287/BCT-CNNg ngày 06/10/2015 về phối hợp, cung cấp thông tin thực hiện nhiệm vụ đề án điều chỉnh quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipden giai đoạn đến năm 2025, có xét đến năm 2035 do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.681

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.212.116
server250