Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 99/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về chi phí tư vấn theo QĐ số 15/2001/QĐ-BXD

Số hiệu: 99/BXD-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 13/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 99/BXD-KTTC
V/v: Chi phí tư vấn theo QĐ số 15/2001/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Ban quản lý dự án đại lộ Đông - Tây và môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh

 

Trả lời Văn bản số 2133/2005/KH-TH ngày 29/12/2005 của Ban quản lý dự án Đại lộ Đông-Tây và Môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn thực hiện chi phí tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật và thẩm tra tổng dự toán công trình thuộc Dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh khi áp dụng Quyết định số 15/2001/QĐ-BXD ngày 20/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về ban hành Định mức chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo công thức tổng quát: Ci= Gi x Ni x (ki + 0,05) tại Quyết định số 15/2001/QĐ-BXD ngày 20/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng thì hệ số ki= 1,2 được áp dụng cho các dự án đầu tư trong nước có hồ sơ lập bằng tiếng nước ngoài; Trường hợp dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh đã thuê tư vấn dịch hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán gói thầu, tổng dự toán công trình ra tiếng Việt thì chi phí trả tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật; thẩm tra tổng dự toán không được điều chỉnh với hệ số k= 1,2 theo Quyết định số 15/2001/QĐ-BXD;

Ban quản lý dự án Đại lộ Đông-Tây và Môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Kho Bạc thành phố HCM;
- Lưu VP Bộ, VKT;
- Lưu Vụ KTTC; M5

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG
Đã ký
 Đinh Tiến Dũng

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 99/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về chi phí tư vấn theo QĐ số 15/2001/QĐ-BXD

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.001
DMCA.com Protection Status