Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9650/BTC-NSNN năm 2013 hỗ trợ hộ nghèo tiền điện Quý III/2013 do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 9650/BTC-NSNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Công Nghiệp
Ngày ban hành: 24/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9650/BTC-NSNN
V/v hỗ trợ hộ nghèo tiền điện Quý III/2013.

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) Lạng Sơn

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ hộ nghèo tiền điện năm 2013 tại công văn số 9328/VPCP-KTTH ngày 16/11/2012 của Văn phòng Chính phủ, Quyết định số 749/QĐ-LĐTBXH ngày 13/5/2013 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2012; trên cơ sở số hộ nghèo năm 2013 thực tế tại địa phương, Bộ Tài chính xác định nhu cầu kinh phí hỗ trợ hộ nghèo tiền điện Quý I, Quý II và Quý III năm 2013 của tỉnh (thành phố) là 10.373 triệu đồng (tương đương 38.418 hộ nghèo); trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ là 10.373 triệu đồng. Đến nay, số kinh phí đã hỗ trợ hộ nghèo tiền điện Quý I và Quý II năm 2013 cho tỉnh (thành phố) là 7.839 triệu đồng. Như vậy, số kinh phí ngân sách Trung ương hỗ trợ hộ nghèo tiền điện Quý III/2013 cho tỉnh (thành phố) là 2.534 triệu đồng (10.373 triệu đồng - 7.839 triệu đồng).

Đề nghị tỉnh (thành phố) thực hiện rút dự toán số tiền nêu trên (2.534 triệu đồng) tại Kho bạc Nhà nước theo quy định tại Thông tư số 222/2012/TT-BTC ngày 24/12/2012 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013. Tỉnh (thành phố) có trách nhiệm sử dụng kinh phí hỗ trợ theo đúng mục đích, đúng đối tượng. Đồng thời, đề nghị tỉnh (thành phố) báo cáo quyết toán kinh phí hỗ trợ năm 2012, tình hình thực hiện chi trả hộ nghèo tiền điện Quý III năm 2013 và đề nghị bổ sung kinh phí Quý IV năm 2013 về Bộ Tài chính trước ngày 20/9/2013 theo biểu mẫu đính kèm công văn số 2067/BTC-NSNN ngày 17/02/2012 của Bộ Tài chính.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn;
- Kho bạc nhà nước Lạng Sơn;
- Kho bạc Nhà nước;
- Lưu: VT, Vụ NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9650/BTC-NSNN năm 2013 hỗ trợ hộ nghèo tiền điện Quý III/2013 do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.628
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144