Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9537/VPCP-KGVX năm 2013 chính sách trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 9537/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 11/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9537/VPCP-KGVX
V/v Quyết định về chính sách trợ cấp xã hội đối với HS, SV học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quyết định về trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (tờ trình số 60/TTr-LĐTBXH ngày 19 tháng 8 năm 2013 và công văn số 3724/LĐTBXH-BTXH ngày 01 tháng 10 năm 2013); ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 6212/BTC-HCSN ngày 17 tháng 5 năm 2013, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát lại tất cả các chính sách trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên đang học tại các trường đào tạo để đề xuất việc điều chỉnh, bổ sung vào thời điểm thích hợp, bảo đảm đồng bộ, hợp lý, khả thi trên cơ sở khả năng chi trả của ngân sách nhà nước.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan: Tư pháp, KH&ĐT, UBDT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, PL, TH;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9537/VPCP-KGVX năm 2013 chính sách trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.774
DMCA.com Protection Status

IP: 54.209.18.224