Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9519/BTC-QLN năm 2019 về hạch toán mục lục ngân sách vốn viện trợ của Việt Nam cho Lào và Campuchia do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 9519/BTC-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 16/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9519/BTC-QLN
V/v hạch toán mục lục ngân sách vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam cho Chính phủ Lào và Chính phủ Campuchia

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đ đảm bảo tổng hợp đầy đủ, kịp thời số liệu về tình hình giải ngân vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam cho Lào, Campuchia phục vụ cho công tác quản lý nguồn vốn nêu trên và cung cấp thông tin về cấp vốn viện trợ cho Chính phủ Lào, Chính phủ Campuchia, Bộ Tài chính đề nghị:

1) Thực hiện hạch toán vốn viện trợ cho Chính phủ Lào và Chính phủ Campuchia của các đơn vị sử dụng ngân sách theo đúng mục lục ngân sách nhà nước quy định của Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước, cụ thể như sau:

- Mã chương: Đối với viện trợ cho Lào, Campuchia giao cho các Bộ, cơ quan trung ương thì hạch toán theo mã Chương của đơn vị dự toán cp I theo quy định tại Phụ lục I của Thông tư số 324/2016/TT-BTC nêu trên. Đối với viện trợ cho Lào, Campuchia giao cho các địa phương thực hiện được hạch toán chung vào Chương 399 - Các đơn vị khác thuộc NSTW.

- Mã Loại: 400 - Tài chính khác.

- Mã Khoản: 402 - Viện trợ.

- Mã Mục: 7400 - Chi viện trợ.

- Mã Tiểu mục: 7401 - Chi đào tạo học sinh Lào; 7402 - Chi đào tạo học sinh Campuchia; 7405 - Chi thực hiện dự án đầu tư viện trợ cho Lào; 7406 - Chi thực hiện dự án đầu tư viện trợ cho Campuchia. Đối với các khoản viện trợ thực hiện dự án có tính chất chi sự nghiệp (dự án quy hoạch, điều tra, môi trường, địa hình...) được hạch toán Tiu mục 7403 - Chi viện trợ khác cho Lào hoặc Tiu mục 7404 - Chi viện trợ khác cho Campuchia.

2) Về thời gian và thời hạn thực hiện hạch toán ngân sách: từ năm ngân sách 2019.

3) Kho bạc nhà nước trin khai việc kiểm soát thanh toán vốn của các Cơ quan thực hiện hạch toán mục lục ngân sách nhà nước nguồn vốn viện trợ theo hướng dẫn nêu trên.

Bộ Tài chính xin thông báo để Quý Cơ quan có cơ sở thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Kho bạc nhà nước;
- Các Vụ: NSNN, PC, ĐT, HCSN;
- Lưu VT, QLN. (4b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9519/BTC-QLN năm 2019 về hạch toán mục lục ngân sách vốn viện trợ của Việt Nam cho Lào và Campuchia do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


384

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.21.182