Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9418/BTC-ĐT năm 2014 bố trí vốn thực hiện dự án Rà phá bom, mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn các tỉnh: Bình Định và Quảng Ngãi do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 9418/BTC-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành: 11/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9418/BTC-ĐT
V/v b trí vốn thực hiện dự án Rà phá bom, mìn, vật n còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn các tỉnh: Bình Định và Qung Ngãi

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

 

Trả lời các văn bn: số 1735/UBND-NC ngày 05/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc báo cáo tình hình thi công và đề nghị bổ sung vốn ngân sách Trung ương năm 2014 cho dự án rà phá bom mìn Việt Nam còn sót lại chiến tranh trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2012-2015 và số 60/TTr-UBND ngày 04/06/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Qung Ngãi về việc xin bố trí vốn thực hiện Dự án: Rà phá bom, mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tnh Quảng Ngãi giai đoạn 2010 2015 (theo các văn bn của Văn phòng Chính phủ: số 4315/VPCP-KTTH ngày 12/6/2014 và số 4367/VPCP-KTTH ngày 13/6/2014); Bộ i chính có ý kiến như sau:

Theo Phụ lục II kèm theo Quyết định số 2011/QĐ-BKH ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2014 thì dự án Rà phá bom mìn, vật n còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tnh Bình Định được b trí kế hoạch năm 2014 5.500 triệu đồng và dự án Rà phá bom mìn, vật n còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tnh Qung Ngãi giai đoạn 2010-2015 được bố trí kế hoạch năm 2014 là 8.500 triệu đồng; do vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân các tnh: Quảng Ngãi và Bình Định chủ động sử dụng kế hoạch vốn đã được giao trong năm 2014 và huy động nguồn vốn hợp pháp khác để bố trí nguồn thực hiện cho dự án Rà phá bom, mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn Tĩnh (trong đó tập trung vốn để thực hiện tại các khu vực bị ô nhiễm nặng và xảy ra nhiều tai nạn bom mìn theo chỉ đạo tại Quyết định số 738/QĐ-TTg ngày 13/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu qu bom mìn sau chiến tranh giai đoạn đến năm 2015).

Đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bình Định và Quảng Ngãi chủ động làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định bố trí vốn cho dự án trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định.

B Tài chính có ý kiến trả lời để Ủy ban nhân dân các tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định biết và phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính các tnh: Bình Định, Qung Ngãi;
-
Vụ Ngân sách nhà nước;
- Lưu VT, Vụ ĐT. (14)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9418/BTC-ĐT năm 2014 bố trí vốn thực hiện dự án Rà phá bom, mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn các tỉnh: Bình Định và Quảng Ngãi do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.787

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.221.149