Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9369/VPCP-KGVX năm 2013 hợp tác truyền thông giữa báo Nông thôn Ngày nay và Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 9369/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 06/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9369/VPCP-KGVX
V/v hợp tác truyền thông giữa báo Nông thôn Ngày nay và Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi:

- Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Hội Nông dân Việt Nam (văn bản số 740-CV/HNDTW ngày 07 tháng 8 năm 2013); ý kiến của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ (văn bản số 2385 CV/BCĐTNB ngày 03 tháng 9 năm 2013); ý kiến của các Bộ: Tài chính (văn bản số 13879/BTC-HCNS ngày 17 tháng 10 năm 2013), Thông tin và Truyền thông (văn bản số 2794/BTTTT-CBC ngày 23 tháng 9 năm 2013) về việc hợp tác truyền thông giữa Báo Nông thôn Ngày nay và Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Hội Nông dân Việt Nam về việc xuất bản chuyên trang Đồng bằng Sông Cửu Long trên báo Nông thôn Ngày nay.

2. Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ căn cứ dự toán ngân sách Nhà nước bố trí hàng năm cho "Chuyên trang Đồng bằng sông Cửu Long", chủ động điều chỉnh cho phù hợp, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định tại Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh (để b/c);
- Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- Ban Tuyên giáo TW;
- Hội Nông dân Việt Nam;
- Bộ TTTT;
- Báo Nông thôn Ngày nay;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: KTTH, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9369/VPCP-KGVX năm 2013 hợp tác truyền thông giữa báo Nông thôn Ngày nay và Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.975
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.177.176