Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 925/STC-QLNS về việc phân công các phòng ban đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện kế hoạch 25/KH-UBND ngày 9/3/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố do Sở Tài chính thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 925/STC-QLNS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quang Thành
Ngày ban hành: 18/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 925/STC-QLNS
V/v Phân công các phòng ban đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện kế hoạch 25/KH-UBND ngày 9/3/2009 của UBND Thành phố.

 Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2009

 

Kính gửi: Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 9/3/2009 của UBND Thành phố triển khai, thực hiện Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, Giám đốc Sở Tài chính yêu cầu:

1. Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở thực hiện quán triệt kịp thời nội dung của Kế hoạch 25/KH-UBND ngày 9/3/2009 đã được UBND Thành phố ban hành vào công tác chuyên môn của phòng, ban, đơn vị (chi tiết theo Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 9/3/2009 của UBND Thành phố gửi kèm).

2. Về nhiệm vụ được phân công cụ thể triển khai thực hiện

2.1. Các nhiệm vụ do Sở Tài chính chủ trì

- Cân đối nguồn lực, đề xuất các phương án huy động vốn để thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch, tạo điều kiện để các chương trình, đề án, kế hoạch triển khai nhanh, hiệu quả - giao Phòng Quản lý ngân sách chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư; Thời gian thực hiện: Năm 2009.

- Đề xuất phương án phát hành trái phiếu xây dựng thủ đô để tăng cường nguồn vốn cho đầu tư phát triển - giao Phòng Quản lý ngân sách chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư; Thời gian thực hiện: Quý III/2009.

- Cơ chế hỗ trợ thu nhập cho các đối tượng chính sách, người lao động có thu nhập thấp – giao Phòng Hành chính sự nghiệp chủ trì phối hợp với Sở Lao động thương binh và xã hội. Thời gian thực hiện: Tháng 4/2009.

- Cơ chế cho người hưởng lương từ ngân sách nhà nước có đời sống khó khăn - giao phòng Quản lý ngân sách chủ trì phối hợp với Sở Lao động thương binh và xã hội. Thời gian thực hiện: Tháng 4/2009.

2.1. Các nhiệm vụ do Sở Tài chính phối hợp

- Đôn đốc chỉ đạo các tổ chức tín dụng có kế hoạch và thực hiện các biện pháp tạo điều kiện tăng cường khả năng tiếp cận tín dụng, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xuất khẩu và các doanh nghiệp gặp khó khăn- giao Phòng Quản lý ngân sách phối hợp với Ngân hàng nhà nước Thành phố Hà Nội và các sở, ngành, đơn vị liên quan; Thời gian thực hiện: Tháng 4/2009.

- Kế hoạch kiểm tra, giám sát và thanh tra theo thẩm quyền tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về hỗ trợ lãi suất và báo cáo, đề xuất với thống đốc Ngân hàng nhà nước, Chủ tịch UBND Thành phố xử lý các vấn đề phát sinh - giao Phòng Quản lý ngân sách phối hợp với Ngân hàng nhà nước Thành phố Hà Nội và các sở, ngành, đơn vị liên quan; Thời gian thực hiện: Năm 2009.

- Kế hoạch và giải pháp cụ thể thực hiện tốt chính sách về hải quan, ân hạn nộp thuế nhập khẩu đối với vật tư, nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu; Giải pháp cụ thể cải cách thủ tục xuất nhập khẩu, rút ngắn thời gian thông quan hàng hoá, đơn giản hoá thủ tục hoàn thuế, quyết toán thuế xuất nhập khẩu - giao Phòng Quản lý ngân sách phối hợp với Cục Hải quan Thành phố; Thời gian thực hiện: năm 2009.

- Kế hoạch triển khai thực hiện các chính sách về thuế của nhà nước mới ban hành, đặc biệt là việc hoàn thuế, giảm thuế và giãn thời gian ân hạn nộp thuế…; giải pháp tháo gỡ khó khăn cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân - giao Phòng Quản lý ngân sách phối hợp với Cục Thuế Hà Nội; Thời gian thực hiện: năm 2009.

- Đề án thành lập quỹ xúc tiến du lịch - giao phòng Hành chính sự nghiệp phối hợp với Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch; Thời gian thực hiện: Tháng 4/2009.

- Đề án gói kịch cầu du lịch nhằm đẩy mạnh tăng trưởng du lịch trong năm 2009 giao phòng Hành chính sự nghiệp phối hợp với Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch; Thời gian thực hiện: Tháng 4/2009.

- Nghiên cứu đề xuất báo cáo thường trực HĐND tạm hoãn thu phí xây dựng trên địa bàn Thành phố - giao phòng Quản lý ngân sách phối hợp với Sở Xây dựng; Thời gian thực hiện: Tháng 4/2009.

- Xây dựng kế hoạch huy động các nguồn lực xã hội phát triển các hình thức dạy nghề cho người lao động, đặc biệt lao động nông thôn, lao động thuộc hộ nghèo giao phòng Hành chính sự nghiệp phối hợp với Sở Lao động thương binh và xã hội. Thời gian thực hiện: Tháng 4/2009.

- Kế hoạch xóa nhà dột nát trên địa bàn Thành phố - giao phòng Hành chính sự nghiệp phối hợp với Sở Lao động thương binh và xã hội. Thời gian thực hiện: Tháng 4-5/2009.

- Xây dựng kế hoạch mở rộng thị trường lao động, hỗ trợ giải quyết việc làm, đặc biệt là lao động trong các hộ nghèo, các hộ nông dân bị thu hồi đất. Đề xuất cơ chế hỗ trợ người lao động bị mất việc làm - giao phòng Quản lý ngân sách phối hợp với Sở Lao động thương binh và xã hội. Thời gian thực hiện: Tháng 4/2009.

- Đề án hỗ trợ các dự án xây dựng nhà vệ sinh gia đình cho các hộ ở khu vực nông thôn vùng sâu, vùng xa - giao Phòng Giao thông đô thị phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Thời gian thực hiện: Tháng 4/2009.

Đề nghị các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở theo chức năng, nhiệm vụ được phân công khẩn trương quán triệt và triển khai thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 9/3/2009 của UBND Thành phố đảm bảo tiến độ và chất lượng. Đồng thời gửi báo cáo về phòng Quản lý ngân sách theo quy định để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các đ/c Phó giám đốc Sở (để chỉ đạo);
- Lưu: VP, NS.

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Thành

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 925/STC-QLNS về việc phân công các phòng ban đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện kế hoạch 25/KH-UBND ngày 9/3/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố do Sở Tài chính thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.219
DMCA.com Protection Status

IP: 34.235.127.68