Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 89/BGTVT-KHĐT hướng dẫn thanh toán kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2012 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 89/BGTVT-KHĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Trương Tấn Viên
Ngày ban hành: 04/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 89/BGTVT-KHĐT
V/v Hướng dẫn thanh toán KH vốn TPCP năm 2012

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Các chủ đầu tư, các Ban Quản lí dự án.

Ngày 28/12/2012, Bộ Tài chính đã có văn bản số 18291/BTC-ĐT về hướng dẫn thanh toán vốn Trái phiếu chính phủ (TPCP) kế hoạch năm 2012. Theo đó kế hoạch vốn TPCP năm 2012 được thực hiện và thanh toán trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định giao kế hoạch vốn. Những quyết định đó là: quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 03/4/2012, 602/QĐ-TTg ngày 24/5/2012, 699/QĐ-TTg ngày 09/6/2012, 1515/QĐ-TTg ngày 15/10/2012, 1903/QĐ-TTg ngày 20/12/2012.

Triển khai các quyết định của TTgCP và của Bộ KH&ĐT, Bộ GTVT đã có các văn bản số 2745/BGTVT-KHĐT ngày 11/4/2012, 4164/BGTVT-KHĐT ngày 31/5/2012, 4526/BGTVT-KHĐT ngày 12/6/2012, 8901/BGTVT-KHĐT ngày 22/10/2012, 11058/BGTVT-KHĐT ngày 27/12/2012 giao KH vốn TPCP giai đoạn 2012-2015 và năm 2012 cho các đơn vị triển khai.

Để triển khai nội dung hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc văn bản số 18291/BTC-ĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Tài chính về thanh toán vốn TPCP kế hoạch năm 2012.

(Gửi kèm văn bản số 18291/BTC-ĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Tài chính)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (Để báo cáo);
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Vụ Tài chính;
- Cục QLXD và CL CTGT;
- Trung tâm CNTT (Đưa nội dung văn bản lên trang WEB của Bộ);
- Lưu VT, KHĐT (10).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Tấn Viên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 89/BGTVT-KHĐT hướng dẫn thanh toán kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2012 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.313

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.247.75