Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8818/BTC-QLCS đưa thông tin đấu giá, đấu thầu tài sản nhà nước lên Trang thông tin về tài sản nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 8818/BTC-QLCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Hữu Chí
Ngày ban hành: 06/07/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8818/BTC-QLCS
V/v đưa thông tin đấu giá, đấu thầu tài sản nhà nước lên Trang thông tin về tài sản nhà nước

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương;
- Cơ quan trung ương của các tổ chức đoàn thể;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Để đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, tại Thông tư 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định các cơ quan, đơn vị, tổ chức có nhu cầu thuê trụ sở làm việc, bán đấu giá tài sản nhà nước là trụ sở làm việc, quyền sử dụng đất, xe ô tô các loại và tài sản có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản bán đấu giá, ngoài việc thực hiện thông báo theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đấu giá còn thực hiện đăng tải trên Trang điện tử về tài sản nhà nước của Bộ Tài chính.

Hiện nay, Bộ Tài chính đã xây dựng và đưa vào vận hành Trang thông tin điện tử về tài sản nhà nước tại địa chỉ: http://taisancong.vn. Trang thông tin điện tử về tài sản nhà nước cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo điều hành mới nhất của các cơ quan nhà nước liên quan tới công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; giúp các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước cập nhật thông tin kịp thời phục vụ công tác quản lý.

Để tăng cường tính công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, phản ánh đầy đủ, kịp thời tình hình quản lý sử dụng tài sản nhà nước theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương; cơ quan trung ương của các tổ chức đoàn thể; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các Ban Quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý khi có nhu cầu thuê trụ sở làm việc, bán đấu giá tài sản nhà nước thì gửi thông tin liên quan về Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) để thông báo trên Trang thông tin điện tử về tài sản nhà nước (Mục Thông báo và Thông tin đấu giá, đấu thầu). Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin đề nghị đăng tải.

Hình thức gửi thông tin bán đấu giá, đấu thầu để đăng tải trên Trang thông tin về tài sản nhà nước: Cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban quản lý dự án gửi văn bản đề nghị kèm theo thông báo về việc bán đấu giá tài sản nhà nước, thông báo mời thầu về việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ cho thuê trụ sở làm việc của đơn vị về địa chỉ: Trung tâm Khai thác dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước và dịch vụ về tài sản (DPAS), Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính.

- Địa chỉ: Phòng 825, trụ sở Bộ Tài chính (28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

- Email: dgiadthau_dpas@mof.gov.vn

Mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, QLCS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8818/BTC-QLCS đưa thông tin đấu giá, đấu thầu tài sản nhà nước lên Trang thông tin về tài sản nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.959

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32