Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8707/VPCP-QHQT năm 2013 sửa đổi Hiệp định Dự án Năng lượng nông thôn 2 vay vốn Ngân hàng Thế giới do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 8707/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 17/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8707/VPCP-QHQT
V/v Sửa đổi Hiệp định Dự án Năng lượng nông thôn 2 vay vốn WB.

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 166/TTr-NHNN ngày 27 tháng 9 năm 2013) về việc điều chỉnh Hiệp định Tài trợ của Dự án "Năng lượng nông thôn 2" do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý sửa đổi Hiệp định Tài trợ của Dự án như kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nêu tại văn bản trên.

2. Giao Ngân hàng Phát triển Việt Nam, cơ quan cho vay lại nguồn vốn vay của Dự án, thẩm định năng lực tài chính và phương án trả nợ theo đúng quy định tại Nghị định số 78/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2010 về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ và ký thỏa thuận cho vay lại với Tổng Công ty Điện lực miền Bắc; thông báo cho Bộ Tài chính kết quả thẩm định để phối hợp thực hiện.

3. Bộ Công Thương phê duyệt điều chỉnh tương ứng trong Dự án căn cứ vào các nội dung điều chỉnh nêu trên, làm cơ sở để triển khai các công việc tiếp theo.

4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành các thủ tục với WB để hoàn tất việc điều chỉnh Hiệp định Tài trợ của Dự án theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP (để b/c);
- Các PTTg;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tư pháp;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tổng Công ty Điện lực miền Bắc;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTgCP; các Vụ: TH, KTN; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8707/VPCP-QHQT năm 2013 sửa đổi Hiệp định Dự án Năng lượng nông thôn 2 vay vốn Ngân hàng Thế giới do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.717
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.28.212