Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 87/BGDĐT-SEQAP-DTBD về công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học năm 2013 do Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học ban hành

Số hiệu: 87/BGDĐT-SEQAP-DTBD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học Người ký: Trần Đình Thuận
Ngày ban hành: 01/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CHƯƠNG TRÌNH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 87/BGDĐT-SEQAP-ĐTBD
V/v: Công tác bồi dưỡng CBQL, giáo viên tiểu học năm 2013.

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi:

Các sở Giáo dục và Đào tạo tham gia Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học

 

Thực hiện, triển khai công tác bồi dưỡng năm 2013, Ban quản lý Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP) hướng dẫn triển khai tập huấn cho cán bộ quản lý và giáo viên các trường SEQAP năm học 2013-2014 như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Giúp cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên các trường tiểu học tham gia SEQAP hiểu mục đích, ý nghĩa mô hình dạy học cả ngày và lộ trình chuyển đổi. Biết xây dựng kế hoạch giáo dục, dạy học cả ngày trên cơ sở xác định lộ trình chuyển đổi và quản lý các hoạt động giáo dục đảm bảo chất lượng trong trường hợp dạy học cả ngày.

2. Vận dụng được một số kỹ thuật dạy học tích cực, phương thức dạy học đảm bảo chất lượng môn Tiếng Việt, Toán theo mô hình T30, T35 và biết áp dụng hiệu quả vào giảng dạy.

II. NỘI DUNG VÀ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA TẬP HUẤN

1. Nội dung tập huấn

1.1. Nội dung quy định (bắt buộc)

a) Tập huấn cán bộ quản lý giáo dục cấp trường (04 môđun):

Mô hình trường tiểu học dạy học cả ngày và lộ trình chuyển đổi; Hướng dẫn lập kế hoạch dạy học cả ngày ở trường tiểu học; Quản lý hoạt động dạy học cả ngày trong trường dạy học cả ngày; Áp dụng Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học trong trường dạy học cả ngày.

b) Tập huấn giáo viên (06 môđun):

Dạy học đảm bảo chất lượng môn Tiếng Việt, Toán lớp 1, 2, 3, 4, 5: Bài tập củng cố kiến thức-kỹ năng môn Tiếng Việt, Toán lớp 1, 2, 3, 4, 5; Phương pháp dạy học tích cực-Một số kỹ thuật dạy học; Áp dụng Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học ở trường dạy học cả ngày; Văn hóa địa phương; Tăng cường kỹ năng giao tiếp bằng Tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số (danh cho các địa phương có đông học sinh dân tộc thiểu số).

Ngoài các môđun quy định nêu trên, các sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị tiến hành tập huấn một số nội dung phù hợp với thực tế của địa phương và kế hoạch chuyển đổi của các trường T30 sang T35, trong các môđun tự chọn nêu dưới đây.

1.2. Nội dung tự chọn

a) Tập huấn cán bộ quản lý cấp trường:

Phương pháp dạy học tích cực- Một số kỹ thuật dạy học; Dạy học đảm bảo chất lượng môn Tiếng Việt, Toán lớp 1, 2, 3, 4, 5; Bài tập củng cố kiến thức-kỹ năng môn Tiếng Việt, Toán lớp 1, 2, 3, 4, 5.

b) Tập huấn giáo viên:

Mô hình trường tiểu học dạy học cả ngày và lộ trình chuyển đổi; Hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học dạy học cả ngày; Hoạt động giáo dục Âm nhạc trong trường tiểu học dạy học cả ngày; Kỹ năng giao tiếp ngôn ngữ địa phương (đối với các trường có nhiều học sinh thuộc một trong bốn dân tộc: Chăm, Jrai, Khmer và Mông).

1.3. Nội dung tập huấn khác

Các đơn vị có nhu cầu tập huấn thêm các nội dung khác cần cân đối nguồn kinh phí được cấp trong mục chi Tập huấn, hội thảo và gửi nhu cầu thực tế, nội dung, kế hoạch tập huấn cho Ban quản lý trung ương xem xét, giải quyết.

2. Đối tượng tham dự tập huấn

- Cán bộ quản lý: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng các trường tham gia SEQAP năm học 2013-2014.

- Giáo viên các trường tiểu học tham gia SEQAP năm học 2013-2014.

- Cán bộ quản lý và giáo viên các trường tham gia SEQAP năm 2010-2012 chưa tham dự các lớp tập huấn với những nội dung nêu trên.

III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC VÀ THỜI GIAN TẬP HUẤN

1. Hình thức, địa điểm tổ chức tập huấn

Năm học 2013-2014 mỗi tỉnh có 24% số trường tham gia năm 2013 trong tổng số trường được lựa chọn tham gia SEQAP triển khai dạy học cả ngày (FDS). Toàn bộ giáo viên, cán bộ quản lý các trường này sẽ được bồi dưỡng các môđun nêu trên. Giảng viên trong các lớp tập huấn tại địa phương là những cốt cán đã tham gia các lớp tập huấn do SEQAP tổ chức năm 2010, 2011, 2012.

Căn cứ vào kế hoạch và ngân sách đã được tỉnh phân khai, việc tổ chức tập huấn có thể do Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc các Phòng Giáo dục và Đào tạo để tập huấn cho các trường tham gia SEQAP.

2. Thời gian tập huấn

- Số ngày tập huấn một môđun là 15 ngày trong đó:

03 (ba) ngày tập trung nghe giảng, trao đổi tại lớp tập huấn,

10 (mười) ngày tự học, học viên không đến lớp tập huấn,

02 (hai) ngày tập trung giải đáp thắc mắc tại lớp tập huấn.

- Tập huấn (tập trung, tự học tại trường, giải đáp thắc mắc và kiểm tra): tại tỉnh và huyện tham gia SEQAP, từ tháng 3 đến tháng 6/2013.

- Tổng kết và báo cáo kết quả về Ban quản lý SEQAP: trước ngày 30 tháng 11 năm 2013.

3. Yêu cầu

Giảng viên của các lớp tập huấn tại địa phương là những cốt cán đã tham gia tập huấn năm 2011 và 2012 do Ban Quản lý SEQAP tổ chức.

Toàn bộ quản lý, giáo viên các trường thực hiện mô hình T30 tham gia SEQAP năm học 2013-2014 được tập huấn các môđun nêu trên. Kết thúc các đợt tập huấn tại địa phương cán bộ quản lý, giáo viên được kiểm tra, đánh giá kết quả và báo cáo.

Kết quả công tác tập huấn tại địa phương cần cập nhật vào SEQAP online theo quy định và hoàn thành trước ngày 20 tháng 11 năm 2013. Sở Giáo dục và Đào tạo tổng kết và báo cáo kết quả về Ban Quản lý SEQAP trước ngày 30 tháng 11 năm 2013.

III. KINH PHÍ TỔ CHỨC TẬP HUẤN

Căn cứ nguồn kinh phí từ hạng mục chi Đào tạo và hội thảo (Mã số 0333), thuộc Chương trình SEQAP được giao năm 2013, các địa phương, đơn vị áp dụng theo Thông tư số 15/2010/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 29/1/2010 Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học giai đoạn 2010-2015, đồng thời căn cứ quy chế chi tiêu nội bộ của địa phương trong phạm vi nguồn kinh phí được phân bổ, đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả.

Đề nghị các Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện đúng quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr. Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);
- Lưu SEQAP.

PHÓ VỤ TRƯỞNG
GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH
Trần Đình Thuận

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 87/BGDĐT-SEQAP-DTBD về công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học năm 2013 do Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.714

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.25.169