Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 863/VPCP-CN năm 2017 về nguồn vốn duy tu, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng và năng lượng sạch cho Quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK 1 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 863/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 02/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 863/VPCP-CN
V/v nguồn vốn duy tu, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng và năng lượng sạch cho Quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK 1

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Quốc phòng;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

 

Về báo cáo của Bộ Quốc phòng tại Công văn số 10077/BQP-TC ngày 13 tháng 10 năm 2016; ý kiến các Bộ: Công Thương (Công văn s 10510/BCT-TCNL ngày 03 tháng 11 năm 2016), Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 9426/BKHĐT-QPAN ngày 10 tháng 11 năm 2016), Tài chính (Công văn số 03/BTC-TCDN ngày 03 tháng 01 năm 2017) và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Công văn số 112/DKVN-TC ngày 06 tháng 01 năm 2017) về nguồn vốn duy tu, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng và năng lượng sạch cho Quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK 1, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Bộ Quốc phòng chủ động bố trí nguồn vốn duy tu, bảo dưỡng hệ thống năng lượng sạch và chiếu sáng cho quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 trong dự toán chi được giao, đối với khoản tiền Bộ Tư lệnh Hải quân đã chi từ năm 2013-2015.

Bộ Quốc phòng xây dựng dự toán chi thường xuyên hàng năm đối với các hoạt động duy tu, bảo dưỡng hệ thống năng lượng sạch, chiếu sáng, sửa chữa, nâng cấp các nhà giàn DK1 của Bộ Quốc phòng tại Quần đảo Trường Sa các năm tiếp theo, trình Bộ Tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Quốc phòng, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Các Bộ: CT, TC, KHĐT;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, NC, KTTH, T
GĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, CN (3), Ch.
(16 b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 863/VPCP-CN năm 2017 về nguồn vốn duy tu, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng và năng lượng sạch cho Quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK 1 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


627

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.192.241