Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 854/LĐTBXH-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Chu Quang Cường
Ngày ban hành: 29/03/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 854/LĐTBXH-KHTC
V/v: Đăng ký tài khoản tiền gửi tại Kho bạc nhà nước để tiếp nhận kinh phí chi trả tiền điện hỗ trợ các hộ nghèo

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2011

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố

Để tiếp nhận kinh phí hỗ trợ tiền điện cho các hộ nghèo theo Quyết định số 268/QĐ-TTg ngày 23/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ và thông báo số 31/TB-VPCP ngày 01/3/2011 của Văn phòng Chính phủ, Bộ yêu cầu các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

1. Cung cấp:

- Tài khoản tiền gửi tại Kho bạc nhà nước nơi giao dịch;

- Mã số đơn vị sử dụng ngân sách;

- Địa chỉ của Sở LĐ-TBXH (địa chỉ đăng ký mở tài khoản tiền gửi).

2. Hướng dẫn các Phòng huyện mở tài khoản tiền gửi tại Kho bạc nhà nước cấp huyện và thông báo cho Sở để tổng hợp, kịp thời chuẩn bị tiếp nhận kinh phí chi trả hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo.

Bộ sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể việc tiếp nhận và chi trả kinh phí hỗ trợ tiền điện cho các hộ nghèo.

Yêu cầu Giám đốc các Sở chỉ đạo thực hiện để cung cấp thông tin về Bộ trước ngày 1/4/2011. Ngoài gửi theo đường công văn đề nghị gửi thông tin về tài khoản về địa chỉ email: mr.phanquanghung@yahoo.com hoặc điện thoại 04.38.269.544.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu VP Bộ, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Chu Quang Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 854/LĐTBXH-KHTC ngày 29/03/2011 về đăng ký tài khoản tiền gửi tại Kho bạc nhà nước để tiếp nhận kinh phí chi trả tiền điện hỗ trợ hộ nghèo do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.306

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!